Home

Antagningsservice stockholm

Antagningsservice R 312 106 53 STOCKHOLM. Alla betyg, intyg och andra papper som du skickar till oss med posten måste vara vidimerade kopior. Det innebär att du tar en kopia av betyget eller intyget och sedan ber någon intyga att kopian är riktig genom att skriva namn, namnteckning och telefonnummer på kopia Antagning.se är webbplatsen där du kan anmäla dig till kurser och program vid Sveriges universitet och högskolor. Här kan du också läsa allt du behöver veta om anmälan och antagning till högskolestudier

Forskning Stockholms universitet bedriver fri grundforskning och obunden tillämpad forskning med hög kvalitet. Här får du en inblick i aktuella forskningsresultat och universitetets pågående forskning. Fri forskning i internationell miljö Faktatillit Öppna föreläsningar Forskning pågår Coronaforskning Skola och utbildning Klimat och miljö Bloggar och poddar Forskardagarna Börja. Antagningsservice R 312 106 53 STOCKHOLM. Kontakt. Antagningsservice (antagning.se) Telefon: 0771-550720. För generella frågor om anmälan och antagning, ring Antagningsservice eller hitta information på antagning.se. Antagningen vid KI. Telefon: 08-524 86250. E-post: antagning@ki.se Antagningsservice . R312 . 106 53 STOCKHOLM . Intyg om grundläggande samt eventuell särskild behörighet för sommarstudier vid Mittuniversitetet Om gymnasieskolan skriftligen intygar att eleven kommer att uppfylla kraven på grundläggande samt eventuell särskild behörighet kan eleven sök a sommarkurser vid Mittuniversitetet Universitets- och högskolerådet (UHR) är en statlig myndighet med ett brett uppdrag inom utbildningsområdet med verksamhet i Stockholm och i Visby

Meriter och dokument - Antagning

Antagning.se - Sök utbildning på alla Sveriges universitet ..

Behörighetsgivande meriter skickas aldrig till Konstfack, utan laddas upp till antagning.se. Om du inte kan ladda upp behörighetsgivande meriter till antagning.se så går det även att skicka dem via post till: Antagningsservice, R 312, 106 53 STOCKHOLM. Arbetsprover ska laddas upp via Konstfacks hemsida Biovetenskaper och näringslära Bedriver forskning och utbildning inom molekylär endokrinologi, epigenetik, strukturbiokemi, cellulär virologi och nutrition med mera. Cell- och molekylärbiologi Inriktade på grundforskning och är organiserade under tre teman: utvecklings- och stamcellsbiologi, cellbiologi, samt infektion och cancer. Fysiologi och farmakologi Undervisar och bedriver. Ladda upp dina dokument och blanketten på www.antagning.se eller skicka till: Antagningsservice, R 312, 106 53 STOCKHOLM. Hur går vägen fram till beslut? Antagningen förbereder och beslutar i ärendet, då behov föreligger inhämtas utlåtande från berörd institution. Beslut anges i antagningsbeskedet Antagningsservice R 312 106 53 Stockholm. Huvudmannens godkännandeblankett Lärarlyftet (pdf, 182 kB) Huvudmannens godkännandeblankett Lärarlyftet för Waldorflärare (pdf, 145 kB) Öka din behörighet. Med våra kurser läser du in den behörighet du behöver

Antagningsservice R 312 106 53 Stockholm Lärarlyftet höstterminen 2020 Huvudmannen godkänner att nedanstående person får delta i angiven kurs som ges på uppdrag av Skolverket och som ingår i statens satsning Lärarlyftet. Godkännandet gäller kurs som startar höstterminen 2020. Huvudmannen intygar också att Du kan komma i kontakt med UHR på flera olika sätt. På grund av spridningen av coronaviruset tar myndigheten för närvarande inte emot fysiska besök på kontoren i Stockholm och Visby. Skicka gärna e-post eller ring om du vill ha kontakt med UHR. Svarstiderna kan vara något längre än normalt skriva ett brev till Till Överklagandenämnden, Antagningsservice, R 312, 106 53 Stockholm och berätta vad du vill ändra och varför. skriv vilket universitet eller vilken högskola överklagandet gäller. skicka brevet så att det kommer in till Antagningsservice senast tre veckor efter att du har fått ditt antagningsbesked

Allmänna frågor - kontakta Antagningsservice. För frågor om anmälan och antagning i allmänhet kan du ringa nationella Antagningsservice på 0771-550720 eller använda frågeformuläret på antagning.se. På deras webbplats kan du även få svar på vanliga frågor. Skicka dina papper till: Antagningsservice R312 106 53 Stockholm Antagningsservice R 312 106 53 Stockholm Härmed intygas: • Att nedan angiven person är anställd inom skolväsendet, dock inte inom förskolan eller fritidshemmet, • Att huvudmannen godkänner att nedanstående person deltar i speciallärarutbildning inom Lärarlyftet med start höstterminen 2020, sam Beslutet tas av Antagningsservice vid Stockholms universitet efter ansökan och vi på HSD kan således inte föregå deras beslut och ge förhandsbesked på eventuella tillgodoräknanden. Om ansökan och urvalsgrupper. När du ansöker anger du vilket eller vilka undervisningsämnen du vill få din behörighet prövad i

Från anmälan till antagning - Stockholms universite

 1. Antagningsservice R312 106 53 STOCKHOLM. Antagningsbesked med svarskrav. Efter att anmälningarna kommit in och behandlats sker ett första urval. Resultatet framgår av ett antagningsbesked där program och kurser du sökt vid alla lärosäten i Sverige redovisas
 2. OBS! Intresseanmälan sänds till högskolan men kompletteringar, betyg, intyg och meriter sänds till UHR, Antagningsservice, R312, 106 53 STOCKHOLM. Ansökan om reell kompetens måste även kompletteras med Intresseanmälan märkt Alternativt urval här på hemsidan. Besked om antagning förmedlas av UHR
 3. All högskoleutbildning kräver att du har vissa förkunskaper för att klara av utbildningen. Förkunskaraven är indelade i grundläggande behörighet och särskild behörighet. Högskoleutbildning är indelad i tre nivåer: grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå
 4. Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) vänder sig till dig som redan har ämnesstudier från universitet/högskola inom samhällsvetenskap eller humaniora och vill komplettera dessa med studier inom det pedagogiska och didaktiska området för att få den kompetens du behöver för att bli behörig att undervisa i dina ämnen och få en lärarexamen mot årskurs 7-9 eller gymnasieskolan

Antagningsservice R 312 106 53 STOCKHOLM. För budfirma: Om du skickar dina dokument via en budfirma, till exempel FedEx eller DHL, ska du använda adressen här under. Använd bara den här adressen om du skickar via bud. PostNord Strålfors Scanning Västberga Allé 36D 5tr SE-126 30 Hägersten Swede Överklagande, Antagningsservice, R 312, 106 53 Stockholm. Det finns undantag. Gäller överklagandet Chalmers tekniska högskola, Enskilda Högskolan Stockholm, Ersta Sköndal Bräcke högskola, Handelshögskolan i Stockholm, Johannelunds teologiska högskola, Jönköping University, Röda Korsets högskola eller Sophiahemmet Högskola Viktiga datum - information från antagningsenheten på Stockholms universitet . Anmälan. Sista anmälningsdag är 15 april till höstterminen och 15 oktober till vårterminen. De meriter du vill bifoga skickar du till: VHS antagningsservice, 833 82 Strömsund. Dina inskickade meriter sparas och behöver inte skickas in på nytt Antagningsservice R 312 106 53 STOCKHOLM. Dokument som styrker grundläggande behörighet och den särskilda behörigheten till årskurs 1 på utbildningen. Betyg från svenska gymnasieskolor från 1999 och framåt finns ofta i betygsdatabasen och hämtas automatiskt upp därifrån när du anmält dig

Antagningsservice R 312 106 53 STOCKHOLM. Till många av våra utbildningar kan du göra en sen anmälan efter sista anmälningsdag. Datum för respektive antagningsomgång. Sommarkurser 2020 20 februari - Webbanmälan öppnar ; 16 mars - Sista anmälningsdag Ladda upp ansökan för reell kompetens och samtliga intyg på antagning.se eller skicka per post till Antagningsservice, R 312, 106 53 Stockholm. En komplett ansökan med självskattning och intyg ska ha kommit in till Antagningsservice senast sista anmälningsdag Om du inte kan ladda upp dokumenten kan du skicka kopior via post till: Antagningsservice, R 312, 106 53 STOCKHOLM. 3. Kontrollbesked. När din anmälan är behandlad, får du ett e-postmeddelande om att ditt kontrollbesked finns tillgängligt på Mina sidor på Antagning.se. Läs kontrolluppgifterna noga Antagningsservice R 312 106 53 Stockholm. Stockholm, Nacka, Värmdö, Täby, Danderyd, Vallentuna, Vaxholm, Österåker, Upplands Väsby, Sollentuna eller Solna. Du söker alltid din komvuxutbildning via din kommuns webbsida. Läs mer på sidan Så ansöker du Stockholms universitet. SE-106 91 Stockholm. Telefonväxel: 08-16 20 00. Till universitetswebben . Schematool 2.1.8 schematool-prod-srv02. Hjälp. Support - Hur kan vi hjälpa till

Logga in - Antagning

Antagningsservice R 312 106 53 STOCKHOLM. Glöm inte att du också behöver tacka ja till platsen på nytt. Annars blir du struken och platsen går till annan sökande. Om du inte beviljats anstånd. Om din ansökan om anstånd inte beviljas kan du överklaga beslutet Antagningsservice R 312 106 53 Stockholm. Huvudmannens godkännandeblankett Lärarlyftet VT21. Huvudmannens godkännande Waldorf Lärarlyftet VT21. Till ansökan. Du hittar länkar till ansökan under sidorna för våra kurser eller via antagning.se. phone +46 (0)10-142 80 00 Komplettera anmälan genom att omgående skicka dina meriter till Antagningsservice, R 312, 106 53 STOCKHOLM. Du kan ändra din anmälan fram till sista anmälningsdag. Det finns även möjlighet att göra en anmälan via pappersblankett. Här på Karlstads universitets egen webbplats hittar du enkelt alla de kurser och program som vi erbjuder Eventuella handlingar laddar du upp eller skickar till Antagningsservice, R 312, 106 53 Stockholm. Tänk på att om dina meriter redan finns registrerade på antagning.se behöver du inte skicka in några papperskopior! Sena anmälningar behandlas under augusti/september inför höstterminen och december/januari inför vårterminen

Alla handlingar som du inte laddar upp ska skickas till Antagningsservice, R 312, 106 53 Stockholm. Enda undantaget är om du ansöker om individuell prövning. Handlingarna ska då istället skickas till Antagningsenheten vid Uppsala universitet. Några utbildningar kräver särskilda blanketter eller bilagor, se länkar längst ned på sidan Antagningsservice R 312 106 53 STOCKHOLM. Har du inte gjort alla stegen innan utsatt datum kan inte din ansökan behandlas. Urval Antal högskolepoäng. Platserna fördelas procentuellt per urvalsgrupp (Grupp 1 20%, Grupp 2 60%, Grupp 3 20%)

Urval Karolinska Institutet Utbildnin

Antagningsservice R 312 106 53 Stockholm. Söka till universitetet. Visa/dölj innehåll. Anmälan Det är mycket att tänka på när du ska söka till universitetet. Här har vi samlat allt du behöver veta om hur du ansöker, behörighetskrav, antagningsstatistik och mycket mera. Taggar. Du kan ladda upp testresultatet via dokumentuppladdningsfunktionen till antagning.se. Du kan också skicka en kopia av ditt testresultat till Antagningsservice med vanlig post (Antagningsservice, R 312, 106 53 Stockholm). Det räcker med att du laddar upp eller skickar in en kopia eftersom ditt resultat ändå kommer att kontrolleras senare. TOEF

Du laddar upp eller skickar din ansökan och de handlingar du vill åberopa till Antagningsservice, R312, 106 53 Stockholm. Handlingarna ska vara Antagningsservice tillhanda senast sista anmälningsdag. Du ska även skicka en kopia av ansökningsblanketten till: Högskolan Kristianstad, Antagningen, 29188 Kristianstad Mondo är Stockholms universitets gemensamma samarbets- och lärplattform och innehåller funktioner som underlättar kommunikationen mellan lärare-student och student-student. Vi använder oss av Mondo inom flera av våra kurser. Vid kursstart får du information av läraren om Mondo och hur det ska användas på kursen Utbildningstjänst vid Region Östergötland redovisas genom intyg som skickas till Antagningsservice, R 312, 106 53 Stockholm. Intygen ska vara inskickade i samband med aktuell sökperiod. Sökanden kan även scanna och ladda upp dokument på sökandewebben. Tidigare inskickade intyg beaktas inte

Hitta utbildningar - Antagning

 1. Kontaktuppgifter till Universitets- och högskolerådet SOLNA, adress, telefonnummer, se information om företaget
 2. Arbetslivserfarenheten redovisas genom tjänstgöringsintyg som skickas till Antagningsservice, R 312, 106 53 Stockholm. Tjänstgöringsintygen ska vara inskickade i samband med aktuell sökperiod. Sökanden kan även scanna och ladda upp dokument på Sökandewebben. Tidigare inskickade intyg beaktas inte. Gäller till och med antagningen HT2021
 3. skickas till: Antagningsservice, R 312, 106 53 Stockholm Observera att denna blankett avser Mälardalens högskolas sökalternativ! 1 (1) Intyg om särskild yrkeserfarenhet att bifoga ansökan till speciallärarprogrammet och specialpedagogprogrammet vid Mälardalens högskola Sökande till Speciallärarprogramme
 4. Här hittar du bland annat information om hur du anmäler dig till KTH:s utbildningar
 5. Antagningsservice R 312 106 53 STOCKHOLM. Har du inte gjort alla stegen innan utsatt datum kan inte din ansökan behandlas. Urval Urval: Antal högskolepoäng. Platserna fördelas procentuellt per urvalsgrupp (Grupp 1 20%, Grupp 2 60%, Grupp 3 20%)
 6. s kurser, även om du inte har några egentliga valmöjligheter. Det är för att bekräfta att du tänker fortsätta studera, och för att vi ska kunna kontrollera att du uppfyller behörigheten för de kommande.
 7. tillhanda (Antagningsservice, R 312, 106 53 STOCKHOLM) senast 31 oktober för att räknas med i urvalet. Obs! Tänk på att intyg/bilagor är i original eller vidimerade kopior. Personuppgifter Personnummer: För och efternamn: E-mail: Mobilnummer: OBS! Detta är.

Personalvetarprogrammet är en bred utbildning för dig som är intresserad av personalpolitik, arbetsrätt, personalekonomi, ledarskap, utvecklingsarbete eller något annat område inom HR. Under utbildningen läser du flera olika ämnen som sociologi, psykologi, pedagogik, juridik och företagsekonomi och när du är färdig har du en kandidatexamen Arbetslivserfarenheten redovisas genom tjänstgöringsintyg som skickas till Antagningsservice, R 312, 106 53 Stockholm. Tjänstgöringsintygen ska vara inskickade i samband med aktuell sökperiod. Sökanden kan även scanna och ladda upp dokument på Sökandewebben. Tidigare inskickade intyg beaktas inte. Gäller till och med antagningen ht2021 Senast sista ansökningsdag måste du ladda upp din ansökan och tillhörande underlag, det vill säga personlig motivering, arbetsintyg och liknande på ditt konto på antagning.se eller med post till Antagningsservice, R 312, 106 53 STOCKHOLM Antagningsservice R 312 106 53 Stockholm . Höstterminen 2020 . Huvudmannen godkänner att nedanstående person får delta i angiven kurs som ges på uppdrag av Skolverket. Godkännandet gäller kurs som startar Höstterminen 2020. Huvudmannen intygar också att

Video:

Startsida - Universitets- och högskolerådet (UHR

Betyg utfärdade efter 2016 skickas automatiskt. Du som ska söka Yrkeshögskola bär däremot själv ansvar för att komplettera med dina betyg till sökt utbildning. De flesta YH har inte tillgång till den nationella betygsdatabasen Betygen ska skickas till: Antagningsservice R 312 106 53 STOCKHOLM Kontakta Antagningsservice eller Antagningen Kontakt Antagningsservice. För frågor angående din anmälan, kontakta Antagningsservice: Telefon: 0771-550 720 (måndag-fredag 9-16) Antagningsservice (antagning.se) Kontakt Antagningen. För kontakt med Antagningen vid Örebro universitet Välkommen till Ladok för studenter Welcome to Ladok for students. Ladok - start. Inloggning sker via ditt lärosäte / Login via your higher education institutio Antagningsservice R 312 106 53 STOCKHOLM. På länken ladda upp rätt papper kan du se vilka dokument som kan/inte kan laddas upp. På länken viktiga datum får du en överblick över hela antagningsprocessen. Om du inte har möjlighet att använda dig av anmälan på webben kan du anmäla dig via brev till Antagningsservice Antagningsservice R312 106 53 Stockholm. Viktiga datum . Före och under antagningsperioden behöver du hålla reda på några datum. På antagning.se ser du vilka datum som gäller för anmälan och antagning. Datumen är preliminära och kan komma att ändras. Webbanmälan

Karolinska Institutet - ett medicinskt universite

Samtliga meriter för både behörighet och urval ska laddas upp till ditt konto på antagning.se alternativt skickas med post till Antagningsservice, R 312, 106 53 Stockholm. Inga meriter skickas direkt till Konstfack. Se vilka meriter som krävs för behörighet ovan Antagningsservice R 312 106 53 STOCKHOLM. Du kan även skanna in dokument och skicka in dem digitalt enligt instruktioner på antagning.se. Tjänstgöringsintyg. 2. Skicka in tjänstgöringsintyg som styrker din yrkeserfarenhet. Blanketten kan också skannas och laddas upp på Mina sidor på antagning.se Du kan ladda upp din ansökan eller skicka den till Antagningsservice, R 312, 106 53 Stockholm. Du ska samtidigt skicka en kopia på ansökan till Högskolan Kristianstad, Antagningen, 291 88 Kristianstad Antagningsservice R 312 106 53 STOCKHOLM. Delta får även lärare som är anställda av annan som enligt avtal med kommunen utför uppgifter på entreprenad inom skolväsendet. Information om pågående lärarlyftskurser och tidigare terminer. Kontakta kursadministration: studentsupport@hig.se

Antagningsservice R 312 106 56 Stockholm. Handlingarna ska vara Antagningsservice tillhanda senast sista kompletteringsdag, se vidare information på antagning.se. Mer om bedömning av reell kompetens för behörighet. Tillgodoräknande: Genom en digital ansökningsblankett tillhanda (Antagningsservice, R 312, 106 53 STOCKHOLM) senast 30 oktober för att räknas med i urvalet. Obs! Tänk på att intyg/bilagor är i original eller vidimerade kopior. Personuppgifter Personnummer: För och efternamn: E-mail: Mobilnummer: OBS! Detta är.

Antagning Karolinska Institutet Utbildnin

Antagningsservice R 312 106 53 STOCKHOLM. Tillgång till webbtjänsten. Du som anmält dig genom att skicka ett brev till oss, kan också få tillgång till webbtjänsten här på Antagning.se. För att få det måste du skapa ett konto och använda den aktiveringskod som vi skickar till din folkbokföringsadress Antagningsservice R 312 106 53 STOCKHOLM. Om du skickar in via post ska du märka dina dokument med ditt anmälningsnummer. Det är viktigt att vi kan knyta dina dokument till din anmälan. Ladda upp eller skicka in i tid. För att hinna styrka ditt medborgaskap i tid, gå till Viktiga datum och se när dokumenten ska ha kommit fram till oss Vi hjälper dig med antagningsproven. Vi vill att du tar kontakt med oss så snart du har gjort din anmälan på antagning.se. Ju tidigare vi får information om dina behov, desto bättre kan vi planera tillsammans med dig så att du kan genomföra antagningsproven

VHS antagningsservice Mån - fre: 09.00-16.00 Tel: 0771-550 720. Antagningen vid Stockholms universitet: Om du har svensk förutbildning: Telefontid: Mån - fre. 10.00-12.00 Tel: 08-16 49 22 (stängt 25/11 och 2/12) Besökstid: Mån-ons. 10.00-12.30. Om du har utländsk förutbildning Antagningsservice FE 20101 839 87 Östersund. Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. Kontakta oss SÖDERTÖRNS HÖGSKOLA Alfred Nobels allé 7 Flemingsberg. Postadress 141 89 Huddinge Antagningsservice R 312 106 53 STOCKHOLM. Besked om du har fått behörighet genom reell kompetens eller inte meddelas via kontrollbesked eller antagningsbesked från UHR (antagning.se). Validering av reell kompeten Skicka dina dokument och blanketten till: Antagningsservice, R 312, 106 53 Stockholm; Hur ser processen ut fram till beslut? Antagningen förbereder och beslutar i ärendet. Då behov föreligger inhämtas utlåtande från berörd institution. Beslut anges i antagningsbeskedet

Mondo - Medarbetarwebbe

Antagningsservice R 312 106 53 STOCKHOLM. Du kan också välja att ladda upp dina dokument i pdf genom att logga in på Antagning.se. När startar terminen? Våra terminstider hittar du här. Vad händer om jag glömmer att svara på mitt antagningsbesked? Dina samtliga anmälningsalternativ blir strukna Antagningsservice R 312 106 53 Stockholm Lärarlyftet vårterminen 2021 Huvudmannen godkänner att nedanstående person får delta i angiven kurs som ges på uppdrag av Skolverket och som ingår i statens satsning Lärarlyftet. Huvudmannen intygar att läraren är anställd (visstid eller tillsvidare) av huvudmannen Stockholms universitet, 90 hp. Specialisering mot språk-, skriv- och läsutveckling. Stockholms universitet, 90 hp. Antagningsservice R 312 106 53 Stockholm. Huvudmannens godkännandeblankett Lärarlyftets speciallärarutbildning (pdf, 105 kB) Specialiseringar som erbjuds Stockholm School of Economics | Box 6501 | SE-113 83 Stockholm | Phone: +46 8 736 90 00 This website uses cookies. By using this website you are agreeing to our use of cookies and to the terms and conditions listed in our data protection policy Här finns svar på de vanligaste frågorna vi får till Antagningsservice. Stockholms universitet Södertörns högskola Umeå universitet Uppsala universitet Örebro universitet . Senast uppdaterad: 06 augusti 2019 Relaterade länkar. Läs mer på andra sajter. Till.

Ansökan och antagning - Konstfac

Om du har frågor rörande antagningsprocessen ska du vända dig till Antagningsservice. Kontaktuppgifter till antagningen vid Stockholms universitet hittar du här. Observera att även studenter inom program ska söka de kurser som ingår i studieordningen via www.antagning.se Antagningsservice R 312 106 53 Stockholm. Läs hela beskrivningen Intresseområde: Människa, juridik, politik och samhälle. Antagningsservice R 312 106 53 Stockholm. Läs hela beskrivningen Intresseområde: Människa, juridik, politik och samhälle. Är du nyfiken på människor och samhället? Hur vi fungerar enskilt och tillsammans, vilka krafter som styr oss, hur vi lär oss, hur vi satt upp regler och lagar och hur vi interagerar med varandra? Då. Jönköping University is an international university in the heart of Sweden, known for student entrepreneurship, strong research and successful collaborations

Barnmorske­programmet Karolinska Institutet Utbildnin

Antagningsservice R 312 106 53 Stockholm Viktiga datum. Ansökan, bilagan och meriterna ska vara uppladdade/inkomna senast sista ansökningsdag vilket är: 15 mars för en sommartermin; 15 april för en hösttermin; 15 oktober för en vårtermin; Observera! Ansökningar inkomna efter sista ansökningsdag behandlas ej Antagningsservice R 312 106 53 STOCKHOLM. Sista datum att söka är 15 mars 2019. phone +46 (0)10-142 80 00 . Måndag-fredag kl. 8-16. mail_outline. kontakt@miun.se. Vi svarar på e-post måndag till fredag. info_outline. Kris och säkerhet Visste du att du kan läsa in kurser via komvux för att bli behörig till en yrkeshögskoleutbildning hos Vårdyrkeshögskolan? Du kan även åberopa något som kallas för reell kompetens eller antas under 20-procentsregeln

Antagningsservice R 312 106 53 STOCKHOLM. Du kan även skanna in dokument och skicka in dem digitalt enligt instruktioner på antagning.se. Tjänstgöringsintyg. 2. Skicka in tjänstgöringsintyg som styrker din yrkeserfarenhet. Blanketten kan också skannas och laddas upp på Mina sidor på antagning.se. Tjänstgöringsinty Antagningsservice. Saknar du betyg i Svenska B kommer du att få undantag från kravet om du har en svensk akademisk examen och att undervisningsspråket under största delen av utbildningen har varit på svenska. Skicka in eventuella handlingar snarast, dock senast den 5 mars, till: Antagningsservice 833 82 Strömsun Antagningsservice R 312 106 53 STOCKHOLM. Har du inte gjort alla stegen innan utsatt datum kan inte din ansökan behandlas. Urval Antal högskolepoäng. Platserna fördelas procentuellt per urvalsgrupp (Grupp 1 20%, Grupp 2 60%, Grupp 3 20%) Anmälan till Antagningsservice, R 312, 106 53 Stockholm eller via www.antagning.se senast den sista anmälningsdag är obligatorisk även för dem som skickar in hemuppgiften. Anmälningskod. UMU-P1592 Anmälan. Du kan inte anmäla dig ännu. Anmälan öppnar 15.

 • Mötesplats för ensamma.
 • Lindra klåda höstblåsor.
 • Hjärnan depression.
 • Entzündung am finger bilder.
 • 90er party ruhrgebiet.
 • Cma research origo group.
 • Dunja voce.
 • Exif data changer.
 • 1 procent av sveriges befolkning har.
 • Svanhall a hus.
 • Annika r malmberg flashback.
 • Download albums facebook chrome.
 • Lkw verkehr deutschland.
 • São miguel intressanta platser.
 • Svenska ambassaden nya zeeland.
 • Seb kort företag.
 • Hypokrit på svenska.
 • Christina hendricks drive.
 • Forsmark kärnkraftverk produktion.
 • Islay destillerier karta.
 • Jonas timo albin bild.
 • Mellody hobson.
 • Zebra etikettskrivare färg.
 • N joy unna.
 • Kalifornisk kedjesnok.
 • Mafia 3 things to do.
 • Fotolia instant app store.
 • Elektromotorisk spänning beteckning.
 • Anna holmlund.
 • Personensuche facebook.
 • Slu alnarp.
 • Badhus med hopptorn.
 • Paddla kajak göteborg.
 • Kritik fn definition folkmord.
 • Vilken veckodag är 10 juni.
 • Spansk skogssnigel bekämpning.
 • Hanna dress greta.
 • Kulturbastion torgau veranstaltungen.
 • Bundespolizei übernimmt zoll.
 • Sonic.exe wiki.
 • Last minute booking.