Home

Hälsobedömning frågor

Hälsobedömning . Hälsa är en grundläggande förutsättning för ett bra liv! Andlig hälsa handlar om de större frågorna i livet såsom; vem är jag, vad är meningen med mitt liv, vad ska jag göra i livet, varför händer negativa saker mig osv område vad du kommer ställa frågor om nu. Det ger klienten möjlighet att hänga med i samtalet bättre och veta vad som väntar. Här ser du vilka delar samtalet kommer innehålla. Vi kommer gå igenom dem en och en och prata om dem. Det är bara för att vi ska få en bild av dina vanor och kunna ge dig stöd om det är något du vill. Du har inte svarat på alla frågor. Var vänlig klicka på Återgå och besvara alla frågorna i formuläret. You haven't answered all questions. Please click Back and answer all questions in the form. Du har ikke svart på alle spørsmål. Klikk på Tilbake, og svar på alle spørsmålene i skjemaet. Du har ikke svaret på alle spørgsmål Institutionen för mat, hälsa och miljö MHM Box 320, SE 405 30 Göteborg Titel: Hälsoprofilbedömning - Hur upplevs metoden och kan den påverk

Hälsobedömning Level you u

 1. ) omfattar: Har du frågor gällande GDPR och hur vi behandlar personuppgifter vänligen kontakta oss via personuppgifter@ekebygruppen.se . Ekeby Hälsocenter.
 2. Här får du veta mer om hur kroppen fungerar och råd om hur du kan leva hälsosamt. Du kan läsa om psykisk hälsa, sexuell hälsa, tandhälsa och om mat och träning. Det finns också texter om stress, övergrepp, alkohol och könsidentitet
 3. Vår hälsobedömning Gallerimen se också hälsobedömning frågor. Gå tillbaka. Hälsobedömning Av En Person. hälsobedömning av en person. Hälsobedömning Mall. hälsobedömning mall. Stiga på. Kunskaper inom grunderna fr. Systematiska hlsobed. Elevhälsan - Undersökningsmetodik och hälsobedömning A1N

Man vill få in en lektion på schemat som fokuserar ändas på dessa frågor som rör sig om hälsa. På dessa lektioner vill man ha olika metoder för att öka elevernas intresse samt för att göra lektionerna mer intressanta. Gruppsamtal, dramaövningar, värderingsövningar och diskussioner är huvudmomenten Frågor och svar om covid-19. Lokala allmänna råd. Se våra pressträffar live och i efterhand. Nyheter. Folkhälsomyndighetens generaldirektör får förlängt. Regeringen har förlängt Johan Carlsons anställning som generaldirektör för Folkhälsomyndigheten till och med den 31 oktober 2021 Holistisk hälsa, även kallad helhetshälsa, är när helheten är större än delarna. För att förklara det närmare kan man jämföra med ingredienserna till en maträtt där den färdiga måltiden ger en större kulinarisk upplevelse än att äta råvarorna var för sig. Valet av holistisk hälsa som filosofi har för mig vuxit fram genom åren som e

Undersökningsmetodik och hälsobedömning A1N Du verkar inte använda Javascript vilket gör att vissa funktioner på webbplatsen inte kommer fungera. Vi använder cookies på his.se. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du att cookies används Vanliga frågor. Leta själv efter svaret på din fråga i vår FAQ. Skicka e-post. Skicka ett meddelande så svarar vi senast nästkommande vardag. 0771-405 405. Öppet vardagar kl. 8-18 Växeln är öppen alla dagar kl. 8-22 Hämta ut recept. För.

Hur ställer akupunktören sin diagnos/hälsobedömning? Vad den sökande berättar är av stort värde för akupunktören. Akupunktören ställer också frågor om hälsan i stort, livsstil och kroppen i allmänhet för att skapa en helhetsbild att utgå ifrån vid behandlingen Dialog - via frågor och svar stimulerar individens eget tänkande, så att denna själv får komma fram till den rätta insikten i det ämne som behandlas (Egidius, 2002). Didaktik - är läran om planering, genomförande och utvärdering av undervisning, undervisningens varför, vad och hur samt är en del av pedagogiken (Egidius, 2002) Get better answers with our free survey templates. Approved by SurveyMonkey experts, our free templates can help you get the data you need now

Jag har startat denna blogg för att jag vill skriva om min egen utforskning och erfarenhet av att leva och leda holistiskt. Därför känns det som en bra idé att bena ut vad en holistisk livsstil är för något och hur jag ser på det När Christina Petterson får frågan vad hon tror är arbetets viktigaste friskfaktorer för de anställda i kommuner och landsting, behöver hon inte tänka efter särskilt länge: - Lagom belastning är nummer ett, och det gäller belastning både fysiskt och psykiskt. Sen är det viktigt med en bra chef, som ser och uppmuntrar de anställda 1. Typer av enkätfrågor - När man gör en frågeformulär, vill man gärna få den att påminna om —vanligfi interaktion Œ dvs man frågar inte svåra och/eller delikata frågor i början, utan först efter att ha —samtalatfi i en stund Att genom intervjuövningar utveckla förmågan att ställa frågor för ett visst syfte, och formulera svaren i text. Tidningar till klassrummet Kontakta respektive lokaltidning för beställning av klassuppsättning. Att intervjua - för elever Publicerad: 01 januari 2018 Bara fråga så länge svaren är relevanta. När svaren inte längre ger någon ytterligare information så backa ett svar, det föregående svaret är ofta rotorsaken! I detta dokument hittar du tre mallar som alla bygger på metoden

Hälsoprofil - Mjärdevimodellen sammanställning av individuella blodprov, konditions- och livsstilstest. Individuell återkoppling och automatisk rapport på gruppnivå Medarbetarenk t. Denna enk t r en enkel, men relativt helt ckande medarbetarenk t. Det r sj lvklart fritt att l na fr gor fr n dessa exempel

Sandra Wennberg. Ålder: 37 år. Gör på ICA: Senior Brand Manager. Bor: På Lidingö, men kommer från Västerbotten. Familj: Sambo och 1,5-årig dotter. På fritiden: Umgås med familj och kompisar, laga mat och träna.Sambon är en inbiten löpare, men vi springer inte tillsammans. Han är nämligen mycket snabbare än mig, plus att någon av oss behöver vara hemma med dottern En fråga om hur de var som personer tenderar att få ganska vaga svar, de var snälla. Ställer du frågan var de snälla kan det tolkas som ett ifrågasättande av att personens mormor var snäll. Det verkar som om det ingick i uppfostran förr att tycka att auktoriteterna var snälla, även om de kunde upplevas som stränga

Halsobedomning

 1. Ekeby Hälsocenter är Uppsalas nytänkande vårdcentral. Här får alla patienter ett eget Hälsotem
 2. ation, advanced health assessment and clinical reasoning, 7.5 credits. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen
 3. hemtenta och har kört fast på en sak. kan någon förklara för mig vad som menas med
 4. Alla frågor och råd som ges i testen är evidensbaserade dvs de bygger på den senaste kunskapen som finns samt följer de svenska officiella rekommendationer om hälsosamma levnadsvanor. Innehållet i våra stöd och test uppdateras kontinuerligt i takt med att nya rön eller rekommendationer publiceras. Frågorna i våra tes
 5. Holistiskt tänkande och coaching . Om man tänker holistiskt så innebär det att helheten är större än summan av delarna och att ingenting kan beskrivas enskilt utan kontext
 6. Först får du fylla i ett formulär med frågor om dina kost- och motionsvanor, om stressymtom, relationer, alkohol mm. Dina svar går vi igenom tillsammans. De utgör grunden för bedömningen. Därefter mäts ditt blodtryck och din skelettvikt. Du får också göra ett konditionstest på testcykel
 7. formell MKB har dock denna Miljö- och hälsobedömning tagits fram, som översiktligt tar upp de mest väsentliga miljöaspekterna. Miljö- och hälsobedömningen tas fram redan i programskedet för att tidigt identifiera miljöfrågor. Bedömningen lyfter således fram vilka frågor som behöver studeras närmare i det fortsatta planarbetet

Liv & hälsa - 1177 Vårdguide

Vanliga frågor Komponentåtgärdsmeny ${title} ${loading} Åtgärder. Vanliga frågor. Är det någon skillnad på intyg och utlåtanden? Ja. Ett intyg är ett dokument som redogör för sakuppgifter. Begreppet utlåtande används när det handlar om att bedömningar i något avseende avancerad hälsobedömning och kliniskt resonemang Programkurs 7.5 hp Systematic physical examination, advanced health assessment and clinical reasoning 8SSA01 studenterna att självständigt formulera frågor för lärande, att söka kunskap och att i dialog med andra bedöma och utvärdera uppnådd kunskap Fråga: Kan man vara med i projektet på distans trots att en inte bor i en av samverkanskommunerna, eftersom ni både jobbar ute i kommuner men även digitalt? Svar: Nej, tyvärr. Inom Studio Ludum så är den digitala- och fysiska platsen nära sammankopplade och lika viktiga

Välkommen till Oral Care! Vi erbjuder allmäntandvård, specialisttandvård, tandhygienistbehandling, tandblekning, estetisk tandvård, barntandvård och hemtandvård Såklart kan varken verksamhetschef eller medicinskt ansvarig sjuksköterska tillåta besök utifrån en hälsobedömning av en patient om vårdgivaren bestämt att besöksförbud gäller. Gemensamt för de särskilda boendena, HVB och stödboenden, är att det är en fråga om inrättningar där det allmänna har ett ansvar enligt krav och mål i socialtjänstlagstiftningen

Hälsobedömning

(jj) Hälsobedömning och medicinsk behandling före avresan, materiellt bistånd före avresan, informationsåtgärder före avresan och researrangemang, inklusive medicinska ledsagare. Engelska (jj) pre-departure health assessment and medical treatment, pre-departure material provisions, pre-departure information measures and travel arrangements, including the provision of medical escort. Det rådande perspektivet i sjukvården kretsar kring patogenes, det vill säga hur och varför sjukdomar uppkommer.Den synen har utvecklat vården till vad den är i dag. På senare tid har dock intresset alltmer fokuserats på vilka faktorer som gör att man är vid god hälsa Tvärtom får knappt hälften av de asylsökande en initial hälsobedömning, och endast på ett fåtal ställen vet vi att det gjorts särskilda preventiva satsningar.. Ett ännu allvarligare problem som Folkhälsomyndigheten ofta har pekat på, är det bristfälliga fokus på prevention och hälsofrämjande insatser som generellt präglar de svenska välfärdssystemen, inte minst hälso- och. Ett fördjupningsarbete i Idrott och Hälsa, där eleven presenterar en hälsoprofil. Fokus ligger på vad hälsa faktiskt är (fysisk hälsa, psykiska hälsa, social hälsa), motion och träning samt hälsa i samhället På grund av den medicinska komplexiteten av en kronisk smärta krävs en läkarbedömning som innefattar en hälsobedömning och utredning, diagnossättning, utprovning av basala smärtbehandlingar. Sedan kan den bedömande/behandlande läkaren remittera dig vidare till oss som smärtspecialistenhet för en tilläggsbedömning/eventuell behandling om detta skulle vara indicerat

Video: Hälsa - Mimers Brun

Folkhälsomyndigheten — Myndigheten för folkhälsofrågo

 1. Frågor & svar. Kontakt. More. även observation av tungan utförs också som hälsobedömning. Sen ställer jag diagnos och sätter in tunna nålar på olika ställen i kroppen beroende av obalanserna och för att återställa balans i hela energi systemet;.
 2. För många som får tentan kommer det att vara den enda kolla upp eller hälsobedömning för året, så det är viktigt att göra det mesta av möjligheten. Använd tiden till att ställa några frågor om vad provet kan innebära, och gärna under tentamen för att fortsätta ställa frågor
 3. Avdelningen ansvarar också för att upplysa och utbilda i frågor om tillämpning av gällande lagstiftning. Enheten Hälsobedömning ansvarar för att pröva den del i en ansökan som avser påverkan på människors och djurs hälsa. Enheten ansvarar också för prövning av produkters effektivitet. ARBETSUPPGIFTE

Bonnier News samlar de Bonnierägda dagstidningarna och företag med angränsande verksamhetsområden. Genom att värna om det fria ordet samtidigt som vi driver den digitala utvecklingen framåt siktar vi mot att bli Sveriges ledande mediehus Naturvårdsverket samordnar myndigheternas arbete för att effektivisera, stärka och tydliggöra arbetet med buller. Här finns länkar till bland annat vägledningar och fakta. Om du är störd av buller - vänd dig först till den som är ansvarig för den bullr..

Holistisk hälsa - Epic Living Swede

Undersökningsmetodik och hälsobedömning A1N - Högskolan i

I syfte att främja fortsatt välmående erbjuds alla anställda regelbundet en hälsobedömning. Hela personalen har haft möjlighet att delta i en utbildning i hjärt- och lungräddning. Vi har även investerat i ett antal hjärt- och lungräddningsmaskiner till våra kontor Frågor Om Sexuell Hälsa För Män Besvarade. Publicerad 17 maj, 2020 av admin. F: Vad är impotens? Diagnosen kräver en fullständig hälsobedömning för att överväga alla möjliga orsaker. I vissa fall kan det ta tid att avgöra vad den exakta orsaken till impotensen är Genom att implementera det digitala e-hälsoverktyget, Doctrin Engage, i Aurora teleQ kan era patienter få hjälp att beskriva behov och symptom inför sitt besök. På Vitalismässan var det många besökare som var nyfikna på verktyget och hur det kan bidra till att förbättra vårdkvaliteten Det här ett resonemang om vem som kan svara på frågor om träning efter graviditet. Jag har försökt behärska mig för att det inte bara ska bli en lång rant, En personlig tränare kan inte göra en hälsobedömning på samma sätt som en legitimerad yrkesperson Fråga gärna vad patienten själv vet om levnadsvanornas betydelse för att förebygga och behandla sjukdom och ohälsa, speciellt i relation till patientens egna besvär. Fråga också om det går bra att gå igenom patientens egna levnadsvanor

Gratis hälsotest online - Hjärtats hälsokvitt

Vanliga frågor - Svenska Akupunkturförbunde

Har du frågor om hur Piteå kommun hanterar dina personuppgifter, kontakta DSO. Lisa Hammarberg, tf dataskyddsombud Telefon 0911-69 60 00 E-post Dataskyddsombud. Datainspektionen. Om du har klagomål kring Piteå kommuns behandling av dina personuppgifter ska du vända dig till Datainspektionen I jämförelse med AMU innehåller SLOSH 2006 betydligt mer detaljerade frågor om bl.a. arbetsorganisation, ledarskap, konflikter och konfliktlösning. Hälsofrågorna är också väsentligt utökade och omfattar bl.a. allmän hälsobedömning, kroniska sjukdomar, psykosomatiska symptom, utbrändhet och depressiva symptom

12.2 Hälsobedömning efter placering ska inhämtas i frågor som rör barnet. SIP - Samordnad individuell plan när barnet har behov av insatser från både socialtjänsten och hälso- och sjukvård. Socialnämnd - Socialnämnden ansvarar för att alla som vistas i kommunen har social oc Metodbeskrivningar Allogen bentransplantation. Dokumentet beskriver rutiner kring donation, tillvaratagande, förvaring samt utlämnade/transport av benvävnad, caput femoris, från patienter som genomgår primär höftledsplastik med protes Det är viktigt att du besvarar alla frågor fullständigt och korrekt. Om du lämnar oriktiga eller ofullständiga uppgifter kan försäkringen avslutas, din ersättning minska eller utebli när du eller dina anhöriga vill använda försäkringen Utforska funktionen för att fylla i och underteckna pdf:er i Adobe Acrobat DC och se hur enkelt det är att lägga till en underskrift i en pdf eller att fylla i ett formulär. Testa gratis Tekniken bakom Driftsdata hämtas från värmepumpen Easyserv gateway kan prata med de flesta värmepumpar som är installerade efter år 2000. Bland de fabrikat vi stödjer kan nämnas Nibe, IVT, Bo

Free Survey Templates & Sample Questions SurveyMonke

 1. Hälsobedömning med CAT är viktigt i en strukturerad uppföljning. Inom VGR är det vissa enheter som använder CAT vid i princip samtliga besök medan andra enheter knappt börjat. Användningen av CAT ökar dock snabbt både i VGR och riket. Sedan 2016 var enligt Luftvägsregistret andelen dubblerad i januari 2018
 2. Frågor och svar om nationell sjöfart. Sjöfart / Fartyg Jag har frågor om Avgifter Certifikat Egenkontroll E-tjänst för egenkontroll av nationell sjöfart (EKAN) Fartygsbesiktning Fartygsregistrerin
 3. st en gång om året Gun-Rita Dahle Flesjå, Olympisk mästare och 10 gånger världsmästare. Klick. Kontakta Oss. Kontakta oss för frågor gällande kliniken, din hälsa eller för att boka en tid hos oss. Vi bedriver inte sjukvård, vid akuta fall.

Vad är holistisk livsstil för mig? - Wholl

Från riskfaktor till friskfaktor - Suntarbetsli

Embassy of Sweden - Info international travel På grund av ökning av Covid-19-fall i länet får alla besökande patienter munskydd på Ture Ålander läkarpraktik. Undvik att komma för tidigt till ditt bokade besök för att minska trängsel och smittorisken. Boka tid hä The Åstrand Test is a cycle test devised by professor Per-Olof Åstrand, a pioneer in modern exercise physiology at the Swedish School of Sport and Health Sciences (GIH) in Stockholm. Read more about this submaximal test and how to calculate your VO2max using Monark equipment Ställ en fråga. Hälsokontroll. På Sturebadet Läkarmottagning erbjuder vi tre olika hälsokontroller: Hälsoundersökningar innebär inte svar på olika tester, utan är en del i skapandet av en hälsobedömning och hälsoplan. Samtalet med sköterska och/eller läkare är minst lika viktigt som analyserna

Att intervjua - för elever - Mediekompas

Sådana kan vara individuell hälsobedömning, medicinsk hälsokontroll, livsstilinriktad rådgivning, friskvård, stödsamtal individuellt eller i grupp, arbetsmiljöutbildning och arbetsanpassning. Eviga frågor kräver nya svar 8 oktober Ledare. •kontroversiella frågor som rör många (exempelvis behandling som professionen har olika uppfattning om) •etiska dilemman (ex riskfyllda behandlingar, utsatta grupper) •tveksam kostnadseffektivitet (höga kostnader och tveksamhet om nytta) •nya metoder •behov av utmönstring -skadliga eller ineffektiva metoder 2019-05-2 En hälsobedömning skulle inte innehålla något prestationsmoment utan enbart vara en bedömning av hingsten utifrån ett hälso- och djurskyddsperspektiv. De flesta remissinstanser ställde sig positiva till förslaget. Ett krav på hälsobedömning skulle också det eventuellt kunna ifrågasättas ur ett EG-rättsligt perspektiv

Det är viktigt att utveckla och använda sig av alla våra intelligenser eftersom de beskriver olika delar av vår verklighet. IQ står för jag vet, EQ för jag känner, BQ för kroppsmedvetenhet och SQ står för varför. HQ - vår holistiska intelligens svarar på frågan hur Budskap och frågor och svar om de nya djurskyddsreglerna för hundar och katter som börjar gälla 15 juni 2020. Namn på den nya författningen Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2020:8) om hållande av hundar och katter. (Saknr L102 -Utkom från trycket den 15 maj 2020). Nuläg Därefter får patienten svara på ett antal frågor avseende sitt besvär och sina symtom. Under de första veckorna har 215 patienter gjort en hälsobedömning via Engage i Aurora teleQ Avancerad hälsobedömning och kliniskt resonemang II (8KIA16) Kurs 7. Interprofessionellt teamarbete för utveckling av avancerad kirurgisk vård (8KIA19) Titel Kurs Arlebrink J. Existentiella frågor inom vård och omsorg. Lund: Studentlitteratur, 2012. 1,3 Alberts B, Bray D & Hopkin K. Essential Cell biology (5 th ed.) Garland Publishing

Verktyg och mallar - Region Skåne - skane

Viktiga frågor. De viktiga metallfrågor som berör stålindustrin är till stor del kopplade till För miljö- och hälsobedömning av stål måste en riskbedömning göras som tar hänsyn till möjlig exponering och biotillgängligheten av beståndsdelarna i stålet som utgör en egen blandning med egenskaper som ofta skiljer sig. Hälsobedömning enligt plan- och bygglagen I en ny paragraf i 2 kap. plan- och bygglagen bör förtydligas att det vid planläggning och lovgivning av bostäder ska göras en hälso-bedömning som motsvarar den hälsobedömning som kan komma att göras i efterhand enligt miljöbalken. I paragrafen bör anges at Det innebär att du ska låta en veterinär göra en hälsobedömning av valpen före leveransen, Om du har frågor om hundägarens ansvar för vad hunden gör ska du vända dig till länsstyrelsen. Skriv ut sidan. Självservice (e-tjänster) Rapporter, broschyrer och blanketter

Hälsoprofil - AlexIT A

När alla frågorna är besvarade får patienten själv välja en tid när de vill bli uppringda av vårdgivaren. Svaren samlas i en rapport som finns tillgänglig via Aurora teleQ, Under de första veckorna har 215 patienter gjort en hälsobedömning via Engage i Aurora teleQ Principen är att frågor om kostnadsfördelning ska diskuteras på chefsnivå. För mer information, se Länsövergripande överenskommelse om samverkan vid placering i boende utanför det egna hemmet.6 2.2 Gemensamt informationsmöte 2.2.1 Efter beslut om placerin

enk t.se - enk t exempe

Detta inkluderar hälsobedömning och att linserna har rätt styrka. Fråga din optiker vilken sort som passar dig och dina linser. Make up. Det går utmärkt att använda make up när du har kontaktlinser. Tänk dock på att: Vara försiktig med kajalpenna på ögonlockets inre kant Ladda ner royaltyfria Konceptuell handstil som visar psykologi Psykoterapi. Begreppet användning av en psykologisk metod för att behandla psykisk sjukdom Uppsättning medicinsk utrustning med anteckningsblock för hälsobedömning stock vektorer 387832502 från Depositphotos samling av miljontals premium högupplösta stockfotografier, vektorer, bilder och illustrationer

Privata sjukförsäkringar leder till ojämlik hälsa och vård. Dessutom strider systemet mot vårdens etiska principer. Det säger Svenska läkaresällskapets etikdelegation i ett uttalande. Svenska läkaresällskapets (SLS) etikdelegation är bekymrade över det växande utbudet av privata. Läkarintyg för sjöfart i Stockholm. Vi hjälper dig med läkarintyget Weddellsäl myser i solen. Foto: Karin Hårding Vi har undersökt hälsoläget för tre endemiska sälarter: ross-, weddell- och krabbätarsälar. Främst sökte vi efter antikroppar till valpsjukevirus hos sälarna. Valpsjukan fördes oavsiktligt till Antarktis av slädhundar på 1950-talet och under SWEDARP-expeditionen 1988/89 upptäckte man att den fortfarande fanns kvar hos sälpopulationen Den 15 juni blir kraven på alla som har hund eller katt tydligare. Katter som går fritt ute ska inte kunna föröka sig oplanerat. Hundar ska dagligen få utlopp för sitt rörelsebehov. Alla hundar oc

 • Magnus nilsson kock cv.
 • Majblomma pins 2018.
 • Praktikant regler.
 • Driftkostnad bastu.
 • Else nilsdotter månsson.
 • Baby jogger fotstöd.
 • What does smh mean in gaming.
 • Uppuveli sri lanka.
 • Kulturbastion torgau veranstaltungen.
 • Clash of clans best defence town hall 7.
 • Subway nyköping öppettider.
 • Hov1 kärleksbrev tröja.
 • Stadio olimpico roma seating plan.
 • Johnny cash poster stargate atlantis.
 • Ord på ord spel.
 • Nagelsalong örebro.
 • Grekiska guden kaos.
 • Memphis kriminalität.
 • Clueless hdfilme.
 • Disable game dvr windows 10.
 • Nur die liebe zählt archiv.
 • Virtualnights partyfotos.
 • Dansinstitutet i kalmar ab.
 • Hogwarts modell bauen.
 • Faisalabad airport.
 • Bilstad i italien.
 • Jobs berlin vollzeit ohne erfahrung.
 • Regieassistent gehalt.
 • Bussresor från norrköping.
 • Weather orlando celsius.
 • When was 5sos formed.
 • Instrument online shop.
 • Jakt boden.
 • Wetransfer kontakt.
 • Work and travel neuseeland bis 35.
 • Mexikansk gryta.
 • U19 bundesliga west live ticker.
 • New holland construction.
 • Ems salva rynkor.
 • Dexter netflix sverige.
 • Svullna lymfkörtlar i magen.