Home

Policy rökfri arbetsplats

Men på allt fler arbetsplatser runt om i landet bestäms att arbetstiden ska vara rökfri. Det vanligaste argumentet för rökfri arbetstid är hälsoaspekten, både för rökarna och medarbetarna. Ett annat argument är ekonomin. Rökning kostar både individen och samhället stora pengar Title: ��Policy f�r r�kfri arbetstid och arbetsplats Author: Personalenheten Subject: Policy Keywords: ��R�kfri arbetstid;r�kfri arbetsplats;policy;H�ls Policy rökfri arbetstid. Policy för rökfri arbetstid i Nora kommun. Praktisk tillämpning av rökfri arbetstid. Rökfri arbetstid innebär att. medarbetare inte får röka under arbetstid. Syfte och mål med rökfri arbetstid. Nora kommuns arbetsplatser ska vara rökfria lyckat genomförande av en policy om en tobaksfri arbetsplats, liksom att ge processen tid. Att företag och organisationer satsar på tobaksfrihet är viktigt för arbetsmiljön. Forskning visar att en stark policy om en rökfri arbetsplats bidrar till att omkring 4-6 procent slutar röka och de som fortsätter dra

Enligt 8 § tobakslagen (1993:581) ska varje arbetsplats arbeta aktivt för att minimera risken för passiv rökning. Rökfri arbetstid innebär att ingen ska utsättas för tobaksrök på sitt arbete. Det betyder att den tid man arbetar eller har paus ska vara rökfri Policy för rökfri arbetstid Syfte Herrljunga kommun arbetar för att vara en attraktiv arbetsgivare med ett hälsofrämjande perspektiv. Ett sätt att skapa attraktiva arbetsplatser är genom rökfria miljöer. Ingen anställd, kund eller brukare i Herrljunga kommun ska ofrivilligt behöva utsättas för tobaksrök

Rökfri arbetstid/arbetsplats för Vaggeryds kommun Vaggeryds kommun ska bli en rökfri kommun genom att aktivt arbeta med stöd till de anställda, hjälpa dem sluta röka och arbeta förebyggande mot barn- och ungdomar så att de inte börjar röka behöva utsättas för passiv rökning på sin arbetsplats. Som en förlängning av detta har nu mer än hälften (146 av 290) av landets alla kommuner infört rökfri arbetstid i sina organisationer. I Klippans kommun inför vi rökfri arbetstid från och med årsskiftet 2011 - 2012 En rökfri arbetsplats bidrar till att 4-6 procent i personalen slutar röka och de som fortsätter minskar sin konsumtion med 10 procent, säger Iwona Jacobsson, och hänvisar till en bok av Barbro Holm-Ivarsson som är psykolog och ordförande i Psykologer mot tobak Rökfri arbetstid innebär att man Detta har fått den borgerliga oppositionen i Göteborg att förespråka en gemensam policy för rökfri • Enligt tobakslagen ska varje arbetsplats. Ulricehamns kommun inför rökfri arbetstid successivt från och med den 1 april 2016 och samtliga arbetsplatser ska ha infört rökfri arbetstid senast den 30 september 2016. Lagar och regler Enligt tobakslagen (1993:581) 8 § I andra fall än som avses i 2 och 4 §§ svarar arbetsgivaren för att en arbetstagare inte mot sin vilja utsätts fö

Policy om rökfri arbetstid Ystad-Österlenregionens miljöförbund har tidigare tagit ställning i att vara en hälsofrämjande arbetsgivare. Miljöförbundet är en rökfri arbetsplats från och med 2016-10-10 vilket innebär att det inte är tillåtet att röka under arbetstid från och med detta datum Beslutet anger rökfri arbetstid alltså den tid för vilken kommunen betalar den anställde. I ärendetexten anges uttryckligen att lunchrasten inte omfattas. Beslutet riktar sig inte till kommunmedlemmarna. Likställighetsprincipen i kapitel 2, paragraf 2 i kommunallagen är sålunda inte tillämplig Policy om rökfri arbetstid . Ystads kommun är en rökfri arbetsplats från och med 2011-01-01 vilket innebär att det inte är tillåtet att röka under arbetstid från och med detta datum. Beslutet omfattar även förtroendevalda, när dessa utövar sitt förtroendeuppdrag Rökfri arbetsplats. Man känner till att rökning är skadligt för hälsan. Rökare kan uppmuntras på arbetsplatsen att sluta genom att stödja beslutet att sluta röka. Ett sätt att minska rökning är att förbjuda rökning på arbetsplatsen. En rökfri arbetsmiljö skyddar även icke-rökare från passiv rökning Från maj 2011 tillämpas rökfri arbetstid i 146 av Sveriges 290 kommuner. Det innebär inte bara att rökrum tas bort - anställda ska avhålla sig från rökning på arbetstid oavsett om de finns på sin arbetsplats, arbetar hemifrån eller befinner sig på tjänsteresa

Policy för rökfri arbetstid Österåkers kommuns arbetsplatser och närområden ska vara rökfria. Det är kommunens ansvar som arbetsgivare att se till att ingen medarbetare mot sin vilja utsätts för tobaksrök på arbetsplatsen Idéskriften Tobaksfritt arbetsliv kan gratis laddas hem i PDF-format från Folkhälsomyndighetens hemsida. Det går även att beställa att skriften skickas hem men detta då mot en kostnad på ca 100 kr. Även enkäterna som kan användas för att påbörja och följa upp arbetet för en tobaksfri arbetsplats kan gratis laddas hem Om rökfri arbetstid införs så innebär det att all tid som den anställde arbetar, eller har paus, är rökfri. Lunchrasten räknas inte in i arbetstiden och blir alltså undantagen. Snus undantaget. Men det står också angivet i förslaget att rökning inte är tillåten i närheten av entréer till kommunala lokaler Hej Jag har fått veta att from 1nov 08 så blir det rökförbud under arbetstid på våran arbetsplats Får man göra så/ha sådana regler? SVAR Hej, Utgångspunkten är att arbetsgivaren har rätt att införa eventuella ordningsregler på arbetsplatsen Bakgrund till Haninge kommuns inställning till rökfri arbetstid. Kommunens medarbetare är den viktigaste resursen på varje arbetsplats. Haninge kommun vill minimera risken att någon ofrivilligt utsätts för tobaksrök och underlätta ett rökfritt liv

Rökning - Arbetsmiljöupplysninge

Arbetsgivaren Lunds kommun ska följa tobakslagen som säger att ingen ofrivilligt ska behöva utsättas för passiv rökning på sin arbetsplats. Sedan 1 augusti 2010 gäller rökfri arbetstid för dig som arbetar inom Lunds kommun, oavsett vilken förvaltning du tillhör Rökfri arbetstid innebär att rökning inte får förekomma under arbetstid inklusive pauser. Endast under lunchtid är det tillåtet att röka. Åren 2005 och 2006 ansvarade jag för Göteborgs Stads medverkan i den nationella studien Luftvägshälsa hos serveringspersonal före och efter införandet av rökfri Hej Min arbetsplats har precis blivit rökfri, vilket innebär att man får röka en gång om dagen dvs när man

Denna policy gäller för alla anställda och förtroendevalda i Lilla Edets kommun. Åtgärder Chefer och personalavdelning har ett särskilt ansvar för att policyn för rökfri arbetstid är känd i organisationen. Chef informerar medarbetaren inom sitt ansvarsområde och stödjer sina medarbetare att bli och förbli rökfria Policy och bestämmelser om rökfri arbetstid Antagen av kommunfullmäktige 2013-01-21, § 9 Träder i kraft 2013-03-01 . Utgångspunkt . Burlövs kommun satsar på att öka hälsa och välbefinnande samt att utveckla en bra arbetsmiljö för anställda. Som en del i det arbetet ingår införandet av policy för rökfri arbetstid

Policy rökfri arbetstid - Nora kommu

 1. Din arbetsplats. Förmåner; Att sluta röka är ett personligt beslut som Svedala kommun som arbetsgivare inte kan påtvinga någon, rökfri arbetstid möjliggör och underlättar däremot för alla medarbetare inom kommunen att leva ett rökfritt liv under större delen av dagen
 2. Rökfri arbetstid betyder att det inte är tillåtet att röka på betald arbetstid. Där framgår bland annat att forskning visar att en stark policy om en rökfri arbetsplats bidrar till att omkring 4-6 procent slutar röka och de som fortsätter drar ner konsumtionen med omkring 10 procent
 3. Policy för rökfri arbetstid KPU.2012.181 Antagen av kommunfullmäktige 2013-09-02, att gälla från 1 januari, 2014. Syfte Högsby kommun arbetar för att vara en attraktiv arbetsgivare med ett hälsofrämjande perspektiv. Ett sätt att skapa attraktiva arbetsplatser är genom rökfria miljöer
 4. Rökfri arbetstid ska bidra till ökad hälsa för kommunens medarbetare och kommunen ska uppfattas som attraktiv och hälsofrämjande med friska och hälsosamma arbetsplatser. Lagar och regler Rökfri arbetstid tar sitt avstamp i Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter. Dä

Allt vanligare med rökförbud under arbetstid - Dagens Aren

Tobakslagen bestämmelser om bland annat rökfri arbetsmiljö samt att rökning är för-bjuden i lokaler där allmänheten har tillträde. Arbetsgivaren ansvarar för att en arbetstagare inte utsätts för tobaksrök på sin arbetsplats. En rökfri arbetstid säkerställer att kommunen lever upp till Tobakslagens bestämmelser En aktuell diskussion idag huruvida e-cigaretter omfattas av reglerna för rökfri arbetstid eller inte. Kommunala arbetsplatser är exempel på arbetsplatser som har en tydlig policy om rökfria arbetsplatser enligt ttela.se. Det står däremot ingenting om e-cigaretter där. Precis som på många andra platser

Rökfri arbetstid innebär att ingen utsätts för tobaksrök på sin arbetsplats eller i omedelbar anslutning till sin arbetsplats. Det betyder att arbetstiden är rökfri. Med arbetstid avses den tid man tjänstgör inklusive paus. Lunchrasten räknas inte som arbetstid. Måltidsuppehåll får i detta avseende jämställas med rast. Rökfri. För en rökfri arbetsplats 5 Hur blir arbetsplatsen rökfri? Ledningen har nyckelrollen i att göra arbetsplatsen rökfri. Ledningen fattar beslut om saken efter att ha hört samarbetsorganet, på en liten arbetsplats hela personalen. Ledningen kan utse en grupp för en rökfri arbetsplats, som får Policy för rökfri arbetstid . HÄLSOFRÄMJANDE ARBETSPLATS - RÖKFRI ARBETSTID. Göteborgs Stad arbetar med att skapa hälsofrämjande arbetsplatser, där alla medarbetare trivs och mår bra. Enligt 8 § Tobakslagen ska ingen ofrivilligt behöva utsättas för skadlig tobaksrök

Älmhults kommun kommer att införa totalförbud mot rökning under arbetstid, efter ett enigt beslut i kommunfullmäktige Enligt policy för rökfri arbetstid ska varje arbetsplats se över och definiera de fysiska gränserna för arbetsplatsen och utse en lämplig plats för rökning utanför arbetstid. Ledningsgruppens tolkning av ovanstående är att lämplig plats för rökning utanför arbetstid är utomhus, dock ej i omedelbar anslutning till entréer Guide för hur du kan göra en policy Ett policydokument fungerar som ett ramverk för de riktlinjer och principer som ska gälla på företaget inom en ett visst område. Policydokumenten kan gälla en rad olika områden, till exempel arbetsmiljöfrågor, alkohol oc h droger, rehabilitering eller krishantering. Alla företag oavsett storle

Helt rökfritt på jobbet G

 1. policy - Borås Stads hållning riktlinjer - rekommenderade sätt att agera rökfri arbetstid och för hot och våld i nära relationer. Samtliga arbetsplatser ska föra dialog om jämställdhets- och mångfaldsfrågor vid arbetsplatsträffar
 2. Policys bör finnas på varje arbetsplats och kan beskrivas som en förklaring av hur ni inom organisationen vill att saker och ting ska vara och fungera på arbetsplatsen. Här hittar du våra bästa tips på hur ni ska gå tillväga för att skapa era egna policys
 3. • Utöver det stöd som Vetlanda kommun erbjuder finns det även möjlighet att. få stöd via sjukvården eller Sluta-röka-linjen. Ansvar. Alla medarbetare ansvarar för att bidra till att Vetlanda kommun är en rökfri. arbetsplats. • Medarbetaren ska följa riktlinjerna om rökfri arbetstid. • Förtroendevalda ansvarar för att följa riktlinjen, genom att vara rökfri unde
 4. Rökfri arbetsplats Motion 2010/11:K427 av Gunvor G Ericson m.fl. (MP, FP, C) av Gunvor G Ericson m.fl. (MP, FP, C) Rökfri arbetsplats (doc, 48 kB) Förslag till riksdagsbeslut. Riksdagen tillkännager för riksdagsstyrelsen som sin mening vad som anförs i motionen om att de rökrum som nu finns tas bort inom riksdagens arbetsområde och att.
 5. Kristianstads kommuns policy för ett . Hälsofrämjande arbete . • Inom Kristianstads kommun ska arbetsmiljön vara rökfri. Ingen medarbetare ska mot sin vilja utsättas för tobaksrök på sin arbetsplats. Med arbetsplats menar vi lokaler som disponeras av kommunen, arbetsbodar, fordon samt övriga utrymmen

Rätt att förbjuda rökning Lag & Avta

 1. arbetsplatser? Rökfri arbetstid gäller när du är i tjänst, oavsett arbetsplatsens förläggning. 1.1.8 Vad innebär beslutet för besökare på kommunala arbetsplatser? Enligt tobakslagen är rökning förbjuden där allmänheten har tillträde till lokalerna, och inom en rökfri zon på 10 meter
 2. - Policy och handlingsplan om rökfri arbetstid ska vara känd för alla arbetstagare. - Chef och medarbetare på respektive arbetsplats ska tillsammans utarbeta en handlingsplan för att uppfylla denna policy. - Cheferna bör i medarbetarsamtal ta upp hälsofrågor och då frågor kring tobak och tobaksavvänjning
 3. Att ingen ska behöva utsättas för passiv rökning på sin arbetsplats är lika självklart som att arbetstagare har rätt till skyddande arbetskläder, hörselskydd eller handskar när.
 4. en rökfri arbetsplats Arbetsgivaren är skyldig att ta hand om de anställdas hälsa och säkerhet på arbetsplatsen. Rökfrihet på arbetsplatser regleras av tobakslagen (tobakslagen 549/2016). Tobaksrökning är förbjuden i lokaler som är avsedda för allmänheten, kunder eller anställd
 5. imera risken för passiv rökning
 6. Vill vi vara bra föredömen och vara en rökfri arbetsplats. Genom att rökning inte förekommer på Oasen vill vi förmedla att rökfrihet är något positivt. Om vi skulle få nya medarbetare som röker, får detta bara ske under den enskilda rasten utanför vår gård
 7. Att sluta röka kan göra det lättare att också lägga sig till med andra sunda vanor. Många kommuner erbjuder i dag sina anställda rökavvänjning. Och beräknar samtidigt att spara miljontals kronor. 2003 införde Mölndal som första kommun i Sverige rökfri arbetstid. Numera är det vardag att inte få röka annat än på lunchen för anställda [

Rökfri arbetsplats - Arbetshälsoinstitute

Rökfri arbetsplats =( Tor 28 okt 2010 22:23 Läst 2644 gånger Totalt 22 svar. Visar endast inlägg av Anonym (Eli) - Visa alla inlägg. Anonym (Eli) Återställ Tor 28 okt 2010 22:23 × Uppgifterna du. Klippans kommun har rökfri arbetsplats och arbetstid. Jag arbetar kvällar och/eller natt och har måltidsuppehåll istället för rast I går beslutade kommunstyrelsen i Örebro att kommunen från och med den 1 januari nästa år ska bli en rökfri arbetsplats. Detta har redan införts i ett flertal kommuner i länet Tobakslagen säger att varje arbetsplats ska arbeta aktivt för att minimera risken för passiv rökning. I stort sett alla landsting har infört rökfri arbetstid och många kommuner har, eller.

Beslut taget om rökfri arbetsplats. Dela Publicerat tisdag 2 september 2008 kl 12.06 På måndagen togs det formella beslutet om en rökfri arbetstid inom Nyköpings kommun.. Landets kommuner följer i landstingens spår och uppmuntras att arbeta för inte bara en rökfri arbetsplats utan också en rökfri arbetstid. Arbetsplatsen är en viktig stödjande miljö - en ypperlig chans för alla arbetsgivare att stödja sina anställda till rökstopp, förbättra deras hälsa och minska sjukskrivningskostnader Täby kommun vill vara en arbetsplats som kännetecknas av arbetsglädje, samarbete, delaktighet, dialog och respektfullt bemötande. För att uppnå det arbetar vi för att alla verksamheter ska ha tydliga mål och uppdrag så att medarbetarna vet vad som förväntas En rökfri arbetsplats gynnar alla Okategoriserad 6.4.2018 Rökning är den största undvikbara hälsorisken som skadar arbetsförmågan hos personer i arbetsför ålder. Tobaksprodukter innehåller många giftiga ämnen som orsakar förändringar i celler och arvsmassa, vävnadsskador och många olika sjukdomar. För hälsans, orkens och arbetshälsans skull är det viktigt att arbetsplatser. Kommunen blir rökfri arbetsplats. 350 000 kronor spenderar Örkelljunga kommun på att få anställda att sluta röka. Sven Sandström - Vi tror att 35 anställda tar chansen att bli rökfria,.

Broschyr: Exempel på mejl- och mobilpolicy. Exempel på hur man kan arbeta för att skydda de anställdas fritid och på så sätt skapa trivsel, arbetsglädje och undvika risker för ohälsa i arbetslivet Klippans kommun har rökfri arbetsplats och arbetstid. Issuu company logo. Close. Try. Features Fullscreen sharing Embed Analytics Article stories Visual Stories SEO

Passiv rökning medför i stort sett samma hälsorisker som aktiv rökning. Följden av detta kan vara att du får både akuta och kroniska besvär i luftvägarna Rökförbud är ett förbud mot tobaksrökning på allmänna platser både utomhus och inomhus. Rökfria miljöer är främst biografer och teatrar, transportmedel såsom flyg, tåg och bussar, restauranger, kaféer, nattklubbar, pubar och utomhusserveringar. Rökförbud i olika utsträckningar förekommer på olika ställen i världen.. Rökfri arbetsplats blir rättsfråga. Publicerad 2008-01-26 En privatperson har överklagat Halmstad kommuns beslut om rökförbud för kommunanställda Mycket få arbetsplatser tycks ha en skriftlig policy vad gäller kärleksrelationer. Att Dahl sagt att han som ledare inte kan stödja föreningens policy kommenterar nu ordföranden Niclas Fröberg. Här finns sedan några år en tydlig policy för vad som gäller och det genomförs utbildningar av granskarna i hur man söker information på.

Ingen rökning på jobbet Dagens Samhäll

POLICY FÖR RÖKFRI ARBETSMILJÖ VID UMEÅ UNIVERSITET MÅL Umeå universitet har som mål - att ingen, vare sig anställd eller studerande, på sin arbetsplats ska utsättas för tobaksrök mot sin vilja. - att sträva efter rökfria arbetsplatser. - att sträva efter att minska tobaksrökningen totalt sett En arbetsgrupp har utrett vad man borde göra för att kunna utlysa Borgå stad som rökfri arbetsplats vid årsskiftet 2011-2012. - Vår verksamhet skall stöda personalen att sluta röka, säger överläkare Magnus Antell vid Kungsvägens arbetshälsa. Det blir fråga om tobaksavvänjningskurser och individuell rådgivning, bland annat Friskvård är viktigt för oss och vi är därför en rökfri arbetsplats. Som månadsanställd har du möjlighet till semesterväxling, flextid och friskvårdspeng. Vi tillämpar även sommartid. Du erbjuds att förmånligt köpa träningskort till Stockholms stads simhallar gym och träningsanläggningar När en arbetsplats inför rökfri arbetstid innebär det helt enkelt att medarbetarna inte röker på betald arbetstid. Det finns ingen lag om rökfri arbetstid nuvarande lagstiftning fokuserar på anställdas rätt att slippa passiv rökning på jobbet men på allt fler privata och offentliga arbetsplatser runt om i landet fattas beslut om att arbetstiden ska vara rökfri POLICY FÖR RÖKFRI ARBETSMILJÖ Åmåls kommun och Karlbergsgymnasiet ska präglas av ett synsätt där rökfri arbetsmiljö är det normala och respekteras av personal och elever. MÅL Karlbergsgymnasiet har som mål Att ingen, vare sig personal eller elev, på sin arbetsplats ska utsättas för tobaksrök mot sin vilja

Policy och anvisningar är omarbetade. SiS tobakspolicy SiS mål är att vara en rökfri myndighet där varken medarbetare, klienter eller ungdomar röker. Ingen ska behöva utsättas för tobaksrök mot sin vilja. SiS ska erbjuda såväl medarbetare som klienter och ungdomar hälsosamma och fräscha miljöer. SiS medarbetare har rökfri arbetstid 2012-11-08 Sid 12 Viktiga delar i en policy för medarbetarna • tobaksfritt klientmöte • att definiera vad som menas med arbetsplats • att personal inte röker i arbetskläder • att anställda erbjuds hjälp och stöd för att sluta röka och snusa • att subventionera läkemedel för avvänjning för personal • att policyn ska nämnas vid platsannonserin

Policy för rökfri arbetstid - Intranäte

RÖKFRI ARBETSTID Inom kommunernas verksamheter finns många tobaksbrukare, såväl kommuninvånare som anställd personal. Enligt statens folkhälsoinstitutet är andelen rökare bland kommunanställda, i landet som helhet, högre än genomsnittet av befolkningen. Tobaksfrågan i kommunerna är därför både e arbetsplats vid en arbetsplatsträff. Vid utlysande av lediga tjänster ska det framgå att Fagersta kommun tillämpar rökfri arbetstid och samtliga nyanställda ska upplysas om detta. I samband med införandet av rökfri arbetstid kommer de medarbetare som önskar sluta röka att erbjudas hjälp med detta på arbetsgivarens bekostnad Rökfri arbetstid ska gälla inom kommunens alla verksamheter. en omkrets av minst 10 meter från kommunens lokal/ arbetsplats/ anläggning. Rökfrihet gäller i kommunens tjänstebilar. §2. Vid nyanställningar informerar chefen om kommunens policy för rökfri arbetsmiljö och arbetstid. §4 Policy mot mutor för Norrtälje kommun Riktlinjer för rökfri arbetstid i Norrtälje kommun. Riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete i Norrtälje kommun. Riktlinjer för inköps- och upphandlingsverksamhet i Norrtälje kommun. Kultur- och fritidsnämnden

Tobaksfritt arbetsliv - Idéskrift för arbetsgivar

Varje arbetsplats i Sverige ska ha en arbetsmiljöpolicy. Corona och hälsa. Att prata arbetsmiljö på 20-talet utan att nämna coronaviruset vore orimligt. Er policy ska kortfattat beskriva företagets vision av hur arbetsmiljöarbetet ska fungera Att göra en arbetsmiljöpolicy innebär att komma överens om hur arbetsförhållandena ska se ut på sikt. Helst ska arbetsgivare, arbetstagare och skyddsombud komma överens En genomtänkt policy är dock ett stöd för de chefer som ska hantera problem med anställdas missbruk eller tendenser till missbruk (skadligt bruk och riskbruk). Dit hör bland annat att föra svåra och uppriktiga, men inte integritetskränkande samtal med berörd person

Det går också att som en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet ta fram en policy om att anställda inte bör använda parfym/parfymdofter och/eller ta med pälsdjur. Alla anställda bör då få regelbunden information om policyn och vad den innebär Steg 6. Redigera och fastställ policy Redigera och fastställ policyn utifrån det som framkom från personal och elever på remissrundan. Steg 7. Information Informera och kommunicera med personal, elever och föräldrar om arbetet för en rökfri eller tobaksfri skola och att det finns ett policydokument för arbetet Ett policydokument fungerar som ett ramverk för de riktlinjer och principer som ska gälla på företaget inom en ett visst område 1. Landstingets arbetsplatser är alkohol- och drogfria Arbete, alkohol och droger hör inte ihop. Det innebär att ingen får vara påverkad av alkohol eller droger under arbetstid. Landstingets riktlinjer för alkohol- och drogfria arbetsplatser omfattar samtliga medarbetare och alla övriga som tjänstgör på arbetsplatser inom landstinget Rökfri arbetsplats ger vinst för ekonomi och hälsa. Rökning är inte bara dåligt för hälsan, det är också dyrt, både för rökaren och arbetsgivaren. Det är svårt att sluta men inte omöjligt. Med hjälp av experter från FöretagsHälsans tobaksstopprogram kan ni få en rökfri arbetsplats

Facket rasar mot rökfri arbetstid - na

Hälso- och sjukvården är en rökfri arbetsplats: Medarbetare som vill bli tobaksfria erbjuds avvänjningsstöd i hälso- och sjukvårdens regi. Medarbetare som väljer att röka stämplar ut, byter till privata kläder och röker utanför hälso- sjukvårdens område. Chefer ansvarar för att ta upp avvikelse från riktlinjen med sina. POLICY Sida 2( ) Datum Diarienummer 2019-10-30 ATVKS 2019-00546 026 Åtvidabergs kommun Besöksadress: Adelswärdsgatan 7 · Postadress: Box 206, 597 25 Åtvidaberg · Tel: 0120-830 00 · Fax: 0120-352 29 · E-post kommun@atvidaberg.se www.atvidaberg.se Policy gällande rökfri arbetsmiljö i Åtvidabergs kommu

Video: Är rökförbud tillåtna på arbetsplatsen? - Arbetsrätt - Lawlin

Från vårdcentralen till kommunhusets korridorer. Olofströms nya kommunalråd Morgan Bengtsson (S) har under sina första veckor börjat bygga sig ett nätverk i kommunen Nio av tio personalchefer tycker att en rökfri arbetsmiljö är viktig. Nu ska en svensk uppfinning få in rökarna från kylan Rökfri arbetstid gäller även e-cigg. Kommunen skärper reglerna kring rökning på jobbet. Men snus är fortfarande okej. Emelie Malmros. Följ Emelie Malmros. E-cigarett - inte okej på arbetstid arbetsplats. Sätt in åtgärder om bedömningen visar att det inns risker. Upprätta en handlingsplan. för de åtgärder som inte kan genomföras omedel bart. I planen ska du beskriva hur riskerna ska åtgärdas, vem som ska göra det och när det ska göras. Det kan till exempel handla om att förändra eller införa nya rutiner. 4. Följ up Bifall till motion om rökfri kommun Solveig Eriksson fick i fullmäktige bifall för sin motion om en rökfri kommun. På fullmäktiges senaste möte beslutades därmed att ge kommundirektören i uppdrag att införa en policy för rökfri arbetsplats, samt föreslå rökförbud på lekplatser och andra lämpliga platser

 • Costa delioza.
 • Apomorfin penna.
 • Salah goals in premier league.
 • Hansa rostock handy wallpaper.
 • Kika film.
 • Säker usb laddare.
 • Faisalabad airport.
 • Lämna katt ensam 24 timmar.
 • Tuva novotny blogg.
 • Die queen download.
 • Wasa kredit lån.
 • Tidszoner ryssland sverige.
 • Anmälningsformulär google.
 • Audika farsta.
 • Middagslekar uppdrag.
 • Min katt har slutat spinna.
 • Hemmets journal se.
 • Jardin des plantes.
 • Urban decay newsletter.
 • Genelec sub.
 • Neuverpflichtungen hsv.
 • Vänsterhänt adhd.
 • Chess anthem.
 • Abschlussprovision versicherung.
 • Låtsas glasögon barn.
 • Runar sögaard hus.
 • Sömnstadier.
 • Träsoffa inne.
 • Grova blondinskämt.
 • Tanzschule rank fame.
 • Dialogue entre deux personnes.
 • Bob irwin judy irwin.
 • Hanau einwohner 2017.
 • Avant garde download free.
 • Framtiden jönköping.
 • Vardagsrehabilitering definition.
 • Hyundai santa fe 2002 problem.
 • Cannstatter wasen 2017.
 • Hur odlar man autoflower.
 • Live satellietbeelden wereld.
 • Corvus genus.