Home

Ny tobakslag 2022

De nya reglerna börjar gälla den 1 juli 2019. Bestämmelserna om spårbarhet och säkerhetsmärkning börjar gälla den 20 maj 2019. Riksdagen riktade även en uppmaning, Regeringens förslag till ny tobakslag innehåller ett antal direkt dåliga förslag,. Den 1 juli 2019 får Sverige en ny tobakslag. Lagen om tobak och liknande produkter innebär bland annat nya försäljningsvillkor samt att fler utomhusmiljöer ska vara rökfria. Den nya tobakslagen Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter ersätter den tidigare tobakslagen och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare Från och med 1 juli 2019 började den nya tobakslagen att gälla. Det har bland annat inneburit att det har blivit förbjudet att röka på flera allmänna platser utomhus. Men var får man röka. Riksdagen beslutade 12 december 2018 om en ny tobakslag. De viktigaste punkterna i den nya lagen, som träder i kraft 1 juli 2019 är: • Sverige ratificerar Världshälsoorganisationen WHO:s protokoll för att eliminera olaglig handel med tobaksvaror • Tillståndsplikt införs för tobaksförsäljnin

Ny lag om tobak och liknande produkter Socialutskottets

11 mars 2019 Ny tobakslag kommer att gälla från 1 juli 2019. Riksdagen har röstat igenom en ny tobakslag, lag om tobak och liknande produkter. Huvuddragen i den nya lagen är (texten nedtill är sammanfattad av Länsstyrelsen i Västra Götaland): Tillståndsplikt för handel med tobaksvaror införs Tobakslag (1993:581) t.o.m. SFS 2018:572 SFS nr: 1993:581 t.o.m. SFS 2018:572 Övrig text: Rättelseblad 2005:369 har iakttagits. Upphävd: 2019-07-01 Författningen har upphävts genom: SFS 2018:2088 18 d § Tillverkare och importörer av sådana nya tobaksvaror som har anmälts enligt 12 f § ska varje år till.

Ny tobakslag 1 juli 2019. Samverkan med föreningar och idéburen sektor Stadshusrestaurangen Så kan du påverka Södertäljes öppna data Vårt Järna Vårt Södertälje Överklaga kommunala beslut Södertäljelyftet Ekonomi, mål och budget. En ny tobakslag gäller från och med den 1 juli 2019. Nedan finns information om lagändringen till dig som säljer tobak i detaljhandel. Förändringarna i den nya tobakslagen Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter i korthet Ny lag om tobak och liknande produkter. Regeringen föreslår i propositionen att tobakslagen och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare ersätts av en ny lag om tobak och liknande produkter. De flesta av de nuvarande bestämmelserna förs över till den nya lagen

Ny tobakslag 2019 - Vaxjo

 1. Ny tobakslag från 1 juli 2019. Från och med den 1 juli 2019 gäller en ny lag om tobak och liknande produkter. Det innebär bland annat att du som säljer tobak måste ansöka om tillstånd hos vård- och omsorgsförvaltningen
 2. Nya regler om rökfria utomhusmiljöer från och med den 1 juli 2019 Lyssna Detta informationsblad riktar sig till dig som bedriver verksamhet, eller äger lokaler eller utomhusområden som allmänheten har tillträde till
 3. Ny tobakslag från 1 juli 2019. Publicerad 2019-02-22. Då måste du som vill sälja tobak ansöka om tillstånd från socialnämnden. Den 1 juli börjar den nya tobakslagen att gälla. Den nya lagstiftningen säger att du måste ansöka om tillstånd hos socialnämnden för att få sälja tobak
 4. Riksdagen har beslutat om en ny tobakslag som kommer att börja gälla den 1 juli 2019. Den nya lagen innebär en del förändringar både för dig som säljer tobak och för dig som röker

Riksdagen har beslutat om en ny tobakslag som kommer att börja gälla den 1 juli 2019. Den nya lagen innebär en del förändringar, både för dig som röker och för dig som säljer tobak. Den nya tobakslagen innebär bland annat att det inte kommer att vara tillåtet att röka på uteserveringar och i närheten av entréer dit allmänheten har tillträde Ny tobakslag från 1 juli 2019 Skriv ut. Senast uppdaterad den 29 april 2019 Viktig information till dig som säljer tobaksprodukter i Marks kommun! Den 18 december 2018 beslutade riksdagen om en ny lag om tobak och liknande produkter. Det införs bland. Ny tobakslag från 1 juli 2019 Skriv ut. Senast uppdaterad den 6 april 2020 En ny tobakslag gäller från och med den 1 juli 2019. Förändringarna i den nya tobakslagen Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter är i korthet: Rökfria uteserveringar och entréer. I och med den. Ny tobakslag från 1 juli 2019. En ny tobakslag gäller från och med den 1 juli 2019. Nedan finns information om lagändringen till dig som säljer tobak i detaljhandel En ny tobakslag kommer att gälla från 1 juli 2019 Riksdagen har röstat igenom en ny tobakslag, lag om tobak och liknande produkter. Huvuddragen i den nya lagen är: Tillståndsplikt för handel med tobaksvaror inför

Nya tobakslagen: Var får man röka egentligen? SVT Nyhete

 1. Den nya tobakslagen, som bygger på ett EU-direktiv, träder i kraft den 20 maj 2016. Lagen innebär en rad nyheter för företag i tobaksbranschen. I Sverige är det Folkhälsomyndigheten som har uppdraget att genomföra tobaksproduktdirektivet och nu pågår arbetet med de föreskrifter som ska börja gälla samtidigt
 2. Ny tobakslag från 1 juli 2019. Illustration: Sofia Magnusson. Riksdagen har beslutat om en ny tobakslag som kommer att börja gälla den 1 juli 2019. Den nya lagen innebär en del förändringar både för dig som säljer tobak och för dig som röker. Det här innebär nya tobakslagen
 3. Från och med den 1 juli 2019 träder en ny tobakslag i kraft i hela Sverige. Den nya lagen innebär bland annat rökfria uteserveringar, lekplatser, busshållplatser och entréer m.m. Lagen om tobak och liknande produkter, 2018:2088. Förändringarna innebär att det råder rökförbud på utomhusserveringar, entréer, allmänna lekplatser, allmänna parkeringsplatser, buss och tågstationer m.m
 4. Ny tobakslag från 1 juli 2019. 31 maj 2019 - 11:41. 1 juli 2019 börjar den nya tobakslagen att gälla vilket innebär en del förändringar både för återförsäljare av tobak samt för den som röker. Allmänheten. Uteserveringar Från och med 1 juli är det inte tillåtet att röka på någon form av uteservering
 5. Ny tobakslag börjar gälla 1 juli Riksdagen har beslutat om en ny tobakslag som införs den 1 juli. Lagen innebär bland annat att de rökfria miljöerna utökas vilket påverkar dig som driver en restaurang eller café med uteservering

Taxor och avgifter utifrån ny tobakslag 2019 Uppföljning: Gäller tillsvidare Taxor och avgifter utifrån ny tobakslag 2019 Ansöknings- och tillsynsavgifter med mera utifrån Lag om tobak och andra liknande produkter (2018:2088) den 1 juli 2019 Antaget av kommunfullmäktige (KF) 2019-06-17, § 85, som gäller från och med den 1 juli 2019 Ny tobakslag träder i kraft 1 juli 2019, för information tryck här. Rökfria miljöer med ny tobakslag. Den 1 juli träder en ny tobakslag i kraft. Den innebär att det blir förbjudet att röka på flera platser utomhus dit allmänheten har tillträde Ny tobakslag från 1/7 2019. En ny tobakslag gäller från och med den 1 juli 2019. Nedan finns information om lagändringen till dig som säljer tobak i detaljhandel. Förändringarna i den nya tobakslagen Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter i korthet: Det krävs tillstånd för att.

Riksdagen tog ny tobakslag Tobaksfakt

Ny tobakslag kan ge fler fimpar på gatan - P4 Kalmar

Ny tobakslag gäller från 1 juli 2019 - kungsbacka

 1. Från och med den 1 juli 2019 träder en ny tobakslag i kraft. Den innebär bland annat att det blir förbjudet att röka på uteserveringar och att tillståndsplikt på tobaksförsäljning införs. Ett flertal nya platser utomhus omfattas av rökförbudet, särskilt uppmärksammat är rökförbudet på uteserveringar till restauranger och caféer samt entréer utanför rökfria lokaler
 2. ska tobaksanvändning samt att göra offentliga platser mer tillgängliga
 3. ska risken för tobaksrelaterade sjukdomar och skydda personer som är extra känsliga, till exempel barn
 4. Ny tobakslag gäller från 1 juli 2019 Den 1 juli 2019 får Sverige en ny lag om tobak (2018:2088). Den innebär bland annat att fler utomhus­miljöer ska vara rökfria och att det krävs tillstånd för att sälja tobak
 5. Ny tobakslag 1 juli 2019 01 juli 2019 . Rökförbud råder inom stora delar av bostadsrättsföreningen. Samtliga ytor inomhus som inte är den enskilda bostadsrättsinnehavarens lägenhet/balkong/uteplats, självklart utan att besvära grannar
 6. Ny tobakslag den 1 juli 2019 2019-06-19 08:57 Den 1 juli i år börjar en ny lag på tobaksområdet att gälla, lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter. Det innebär bland annat utökade rökfria miljöer och tillståndsplikt för att få sälja tobak

Ny tobakslag 1 juli 2019 2019-06-26. Från och med den 1 juli 2019 börjar lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter att gälla. Lagen ersätter den tidigare tobakslagen (1993:581) och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare (2017:425) Ny tobakslag från 1 juli 2019. Riksdagen har beslutat om en ny tobakslag som bland annat innebär att de rökfria miljöerna utökas. Den nya lagen gäller från den 1 juli 2019. Huvuddragen i den nya lagen. Tillståndsplikt för handel med tobaksvaror införs Ny tobakslag från den 1 juli 2019 Lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter ersätter från och med den 1 juli 2019 den tidigare tobakslagen (1993:581) samt lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare (2017:425) Ny tobakslag den 1 juli 2019. Publicerad 2019-05-20 13:42. Den 1 juli 2019 börjar en ny lag på tobaksområdet att gälla, lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter. Det innebär bland annat utökade rökfria miljöer och tillståndsplikt för att få sälja tobak Ny tobakslag från den 1 juli 2019. Från den 1 juli 2019 gäller en ny lag om försäljning av tobak och liknande produkter. Den nya lagen innebär även ett utökat rökförbud på ett flertal platser utomhus

- Nu står vi inför en ny tobakslag 2019. Huruvida den här möjligheten med kontrollköp finns med eller inte kan jag inte svara på. Så som det ser ut nu kommer vi inte att börja med. Riksdagen beslutade 12 december 2018 om en ny tobakslag. De viktigaste punkterna i den nya lagen, som träder i kraft 1 juli 2019 är: • Sverige undertecknar Världshälsoorganisationen WHO:s protokoll för att ta bort olaglig handel med tobaksvaro Senast uppdaterad 2019-08-06 14:40 Ny tobakslag från 1 juli. Den 1 juli träder en ny lag i kraft som bland annat innebär att det blir fler rökfria utomhusmiljöer. Den nya lagen förbjuder rökning på uteserveringar, utanför entréer till rökfria lokaler,. Förändringen beräknas falla 1 januari 2019. Enligt källor kommer regeringen på torsdagen att fatta ett beslut om en ny tobakslag. En av förändringarna erfars vara ett rökförbud på. Regeringen föreslår ett utökat tobaksförbud från 2019 - Vi ser positivt på att förslaget om ny tobakslag äntligen är klart och att rökförbudet utvidgas, säger Yvonne Nyblom, ordförande i Sveriges Tandhygienistförening

Ny tobakslag från 1 juli 2019 01 jul 2019 Kommunen Förstasidan Omsorg och hjälp Näringsliv och arbete 1 juli 2019 börjar den nya tobakslagen att gälla, vilket innebär en del förändringar både för återförsäljare av tobak och för den som röker Svensk Handel Nyhetscenter Nyheter 2019 E-tjänst förenklar när ny tobakslag införs. E-tjänst underlättar för handlare med nya tobakslagen Den 1 juli trädde den nya tobakslagen i kraft Ny tobakslag från 1 juli 2019. Riksdagen har beslutat om en ny tobakslag som kommer att börja gälla den 1 juli 2019. Nuvarande rökförbud utvidgas genom den nya lagen till att omfatta vissa allmänna platser utomhus - bland annat uteserveringar, entréer till rökfria lokaler och andra utrymmen som allmänheten har tillträde till, inhägnade platser huvudsakligen avsedda för. Ny tobakslag införs 1 juli Den nya tobakslagen innebär tillståndsplikt för försäljning av tobak och innehåller ett utökat antal rökfria miljöer, bland annat entréer. Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter gäller från och med 1 juli 2019 Ny tobakslag. Från och med den 1 juli 2019 gäller en ny tobakslag som bland annat reglerar rökning på utomhusområden som allmänheten har tillträde till.. Den nya lagen innebär att våra lekplatser blir rökfria (förbudet gäller även e-cigaretter). Rökförbudet gäller även utanför entréer till affärslokaler (till exempel butiker och frisörer)

Ny tobakslag 1 juli 2019. Växjö kommun. 25 juni 2019 · På måndag 1 juli börjar en ny tobakslag att gälla i Sverige. Det innebär bland annat att fler utemiljöer blir rökfria samt nya tillståndskrav på tobaksförsäljare Ny tobakslag från 1 juli 2019 Det här innebär nya tobakslagen Bara den som har tillstånd får sälja tobak, vilket innebär att alla som i dag har anmält försäljning, måste göra en ansökan om att få sälja tobak och likande produkter Rökförbud utökas till att gälla allmänna platser utomhus som bland annat uteserveringar Ny tobakslag i Sverige. Från den 1 juli 2019 gäller en ny tobakslag i Sverige. Det innebär bland annat ett utökat rökförbud på ett flertal nya platser utomhus. Fler områden blir rökfria i och med den nya lagen. Särskilt uppmärksammat är det slopade undantaget på uteserveringar till restauranger och caféer

Rökfria utomhusmiljöer - Jönköpings kommun

Tobakslag (1993:581) Svensk författningssamling 1993:1993

 1. I går röstade riksdagen igenom en ny tobakslag med bland annat fler rökfria miljöer och krav på tillstånd för att sälja tobak. Från 1 juli 2019 ska uteserveringar, busshållplatser och lekplatser vara rökfria. Rökförbudet vidgas också till att omfatta elektroniska cigaretter
 2. Ny tobakslag från den 1 juli. Från och med den 1 juli 2019 gäller en ny tobakslag i Sverige. Från och med den 1 juli 2019 måste den som vill sälja tobaksvaror ansöka om tillstånd hos kommunen. Tillstånd krävs även för försäljning av tobak i automater
 3. Ny tobakslag från 1 juli Från och med i dag, 1 juli, får Sverige en ny lag om tobak som innebär att det blir förbjudet att röka på många allmänna platser utomhus. Den nya tobakslagen (2018:2088) ersätter den tidigare tobakslagen (1993:581) och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare (2017:425)
 4. Lagen innebär också att det införs tillståndsplikt för försäljning av tobak och att de rökfria miljöerna utökas. Riksdagen fattade beslutet om en ny tobakslag den 12 december 2018 och den kommer att börja gälla den 1 juli 2019. Här kan du läsa mer om den nya tobakslagen
 5. Ny tobakslag. Riksdagen har beslutat om en ny tobakslag som bland annat innebär att de rökfria miljöerna utökas. Den nya lagen börjar gälla den 1 juli 2019. Den 12 december 2018 beslutade riksdagen om en ny tobakslag som träder i kraft 1 juli 2019
 6. 21 nov 2019. Ny tobakslag Från 1 juli börja en ny tobakslag att gälla som innebär stora förändringar för både försäljare och allmänhet. Läs mer här Publicerad 21 nov 2019 02:14 Senast uppdaterad 07 jan 2020 11:17. Föregående nyhet

Ny tobakslag 1 juli 2019. Region Sörmland. July 1, 2019 · - Det är viktigt med rökfria miljöer. Barn och unga ska inte se rökning som en naturlig del av livet. Normen blir istället att det är rökfritt, säger hälsoutvecklare Katarina Östergren Första januari trädde en ny tobakslag in. Den innebär bland annat att det kommer bli fler rökfria miljöer, något som kommunens handläggare har tillsyn på. Med den ny tobakslagen kommer det bli lättare att komma åt butiker som missköter sig. Den nya lagen säger att alla som säljer tobak måste söka tillstånd hos kommunen Ny tobakslag från 1 juli 2019 Uppgifter Publicerad 21 mars 2019 13:12 Från och med 1 juli i årblir det totalförbjudet att röka på många platser i Bollnäs kommun då den nya tobakslagen träder i kraft. Sammanfattning av vad den nya tobakslagen innebär. Ny tobakslag förbjuder rökning på nya platser Den nya tobakslagen börjar gälla från 1 juli 2019. Nya platserna där det från och med det datumet kommer att vara rökfritt är lekplatser, busshållplatser och andra ställen där man väntar på kollektivtrafik, inhägnade idrottsplatser, uteserveringar samt vid entréer dit allmänheten har tillträde, exempelvis till butiker. Ny tobakslag ska förbättra folkhälsan 27 juni 2019. Den 1 juli 2019 träder den nya tobakslagen i kraft. Det innebär att vi får fler rökfria miljöer då rökförbud införs på bland annat uteserveringar, lekplatser, busskurer och idrottsanläggningar

Ny tobakslag 1 juli 2019 - Södertälje kommu

 1. Ny tobakslag träder i kraft 1 juli 2019, för information tryck här. Publicerad: 22 januari 2019 Kontakt. Telefon: 0530-180 00. E-post: kommunen@mellerud.se. Melleruds kommun på Facebook. Näringsliv Melleruds kommun på Facebook. Melleruds kommun på LinkedIn
 2. Ny tobakslag. Den 1 juli 2019 börjar en ny lag på tobaksområdet gälla, lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter. Den nya lagen ersätter till stor del nuvarande lagstiftning inom området och innebär nya bestämmelser om rökfria miljöer och handel med tobak och liknande produkter
 3. Ny tobakslag 1 juli 2019. Här kan du läsa om vad som gäller från och med 1 juli i år. Nya blanketter finns tillgängliga! För dig som säljer tobak: Värt att veta om försäljningstillstånd. För dig som har serveringsrörelse: Kort information om utökade regler för rökfria miljöer
Region Sörmland - Home | Facebook

• Fotnot: NY TOBAKSLAG Den första infördes i Sverige 1993 och har reviderats flera gånger. Den nya gäller från 1 juli 2019. Följ förslagen, processen, debatten och besluten i riksdagen om ny tobakslag. Läs även Tobaksfaktas referat Ny tobakslag från 1 juli 2019 Den 1 juli 2019 får Sverige en ny tobakslag. Den ny lagen Lagen om tobak och liknande produkter innebär bland annat nya försäljningsvillkor samt att fler utomhusmiljöer ska vara rökfria Ny tobakslag från 1 juli 2019 Det här innebär nya tobakslagen Bara den som har tillstånd får sälja tobak, vilket innebär att alla som i dag har anmält försäljning, måste göra en ansökan om att få sälja tobak och likande produkter Rökförbud utökas till att gälla allmänna platser utomhus som bland annat uteserveringar Nya tobakslagen. Från den 1 juli 2019 gäller en ny tobakslag som innehåller skärpta bestämmelser om rökfria miljöer. Lagen förbjuder rökning vid bl.a. entréer till lokaler som är avsedda för hälso- och sjukvård. Även busshållplatser, uteserveringar, lekplatser med mera ska vara rökfria. Mer informatio

Ny tobakslag från 1/7 2019 Malå Kommu

Ny tobakslag från 1 juli 2019 för dig som har restaurang. Förändringarna i den nya tobakslagen Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter är i korthet: Rökfria uteserveringar och entréer. I och med den nya lagen blir det förbjudet att röka på uteserveringar och utanför entréer till rökfria lokaler Ny tobakslag från 1 juli 2019. Den första juli fick Sverige en ny tobakslag som innebär att det bland annat blir förbjudet att röka på många allmänna platser, bland annat lekplatser, uteserveringar samt offentliga entréer. Den nya lagen om tobak ersätter den tidigare (2018:2088)

Ny lag motiverar fler rökare att sluta | Tandläkartidningen

Lag om tobak och liknande produkter - Regeringen

Från och med den 1 juli 2019 gäller en ny tobakslag, lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter Lagen innehåller bland annat bestämmelser om fler rökfria miljöer. Det påverkar dig som bedriver verksamhet eller äger lokaler eller utomhusområden som allmänheten har tillträde till Ny tobakslag kräver tillstånd för att sälja tobak. Organisation: 10 juni 2019, kl. 8.00. 1 juli träder den nya tobakslagen i kraft. Den innebär att de som vill sälja tobak behöver ansöka om tillstånd hos kommunen, som gör en lämplighetsprövning innan tillstånd beviljas En ny tobakslag kommer att gälla från 1 juli 2019 Huvuddragen i den nya lagen, lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter är följande: - Tillståndsplikt för handel med tobaksvaror införs (du som är registrerad som tobaksförsäljare idag i Osby kommun behöver ansöka om tillstånd senast den 1 november 2019) - Utökat rökförbu

Ny tobakslag från och med den 1 juli 2019. Den 1 juli får Sverige en ny lag om tobak som innebär att det blir förbjudet att röka på många allmänna platser utomhus. Tobakslagen förbjuder rökning i vissa offentliga miljöer och gemensamhetslokaler Den 1 juli 2019 träder en ny tobakslag i kraft som introducerar nya rökfria miljöer utomhus. Detta medför att det blir förbjudet att röka på bland annat uteserveringar och busshållplatser. Lagen innebär även att du som vill sälja tobak och liknande produkter behöver ansöka om tillstånd, även om du redan har anmält din försäljning

Riksdagen har beslutat om en ny tobakslag som börjar gälla den 1 juli 2019. Den nya lagen innebär en del förändringar, både för dig som röker och för dig som säljer tobak eller har en restaurang. Bland annat kommer det inte längre vara tillåtet att röka på uteserveringar, tågperronger och lekplatser Ny tobakslag från och med 1 juli. Den 1 juli 2019 träder en ny tobakslag i kraft som introducerar nya rökfria miljöer utomhus. Detta medför att det blir förbjudet att röka på bland annat uteserveringar och busshållplatser Ny tobakslag 1 juli 2019. Från och med den 1 juli 2019 gäller den nya lagen - lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter. Den innebär att fler utomhusmiljöer kommer att bli rökfria. Målet med lagen är att minska rökningen i Sverige vilket minskar risken för tobaksrelaterade sjukdomar

Den 1 juli 2019 kommer en ny tobakslag i Sverige. Den ersätter den nuvarande tobakslagen och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare. Från och med 1 juli ska det vara rökfria entréer. Alla askkoppar inom 10 meter från samtliga kommunala entréer kommer monteras ner. Anledningen att det är just 10 meter som kommer gälla är för att på det avståendet hinner röklukt. Publicerad: 2019-06-27 15.30. Ny tobakslag gäller från 1 juli. Fotograf: jannoon028/freepik.com. Den 1 juli träder den nya lagen om tobak och liknande produkter i kraft. Det innebär att flera nya platser utomhus, bland annat på lekplatser, omfattas av rökförbudet

Aktuella nyheter - Kiruna

Ny tobakslag från 1 juli. Från den 1 juli 2019 gäller en ny lag om försäljning av tobak och liknande produkter. Den nya lagen innebär även ett utökat rökförbud på ett flertal platser utomhus. Det här innebär nya tobakslagen: Bara den som har tillstånd får sälja tobak,. 01/05/2019 08:36:03 Title: Ny tobakslag 1 juli 2019 Last modified by: Inger Dahlberg. Ny tobakslag från den 1 juli. Verksamheter som vill sälja tobak efter detta datum måste, mellan den 1 juli och den 1 november 2019, ansöka om tillstånd för att sälja tobak. Under tiden som ansökan behandlas av myndigheten får tobaksförsäljningen fortsätta

Ny tobakslag från 1 juli 2019 - Kinda

Ny tobakslag från 1 juli Den 1 juli träder en ny lag i kraft som bland annat innebär att det blir fler rökfria utomhusmiljöer. Den nya lagen förbjuder rökning på uteserveringar, utanför entréer till rökfria lokaler, busshållsplatser, tågperronger och andra utrymmen som allmänheten har tillträde till Ny tobakslag från 1 juli 2019. Guldgruva för alla loppisälskare . Midsommarfirande i Bollebygd . Midsommarfest i Hembygdsparken . Midsommarfesten i Rävlanda . Midsommar hos Hembygdsföreningen En ny tobakslag träder i kraft 1 juli 2019. Riksdagen har röstat igenom en ny tobakslag, lag om tobak och liknande produkter. Tillståndsplikt för handel med tobaksvaror införs. Tillståndsplikten införs dels i detaljhandeln vid försäljning till konsument, men även för partihandeln vid försäljning till detaljhandeln Ny tobakslag den 1 juli. Från och med den 1 juli 2019 får Sverige en ny tobakslag (2018:2 088). Enligt den nya lagen krävs tillstånd för att sälja tobak. Lagändringen innebär också att rökförbud utökas till att gälla vissa allmänna platser utomhus Ny tobakslag från 1 juli Den nya tobakslagen innebär tillståndsplikt för försäljning av tobak och innehåller ett utökat antal rökfria miljöer, bland annat entréer. Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter gäller från och med 1 juli 2019

Nya regler om rökfria utomhusmiljöer från och med den 1

28 juni 2019 Nya tobakslag ska ge fler rökfria utomhusmiljöer. Fler rökfria utomhusmiljöer och en mer reglerad tobaksmarknad. Det är två saker som den nya tobakslagen ska bidra till och är samtidigt ett steg mot regeringens intention att göra Sverige rökfritt år 2025 Ny tobakslag från 1 juli. Det blir förbjudet att röka på många platser i Munkfors kommun när den nya tobakslagen träder i kraft 1 juli 2019. Från och med 1 juli 2019 gäller en ny tobakslag som bland annat innehåller bestämmelser om fler rökfria miljöer Sveriges riksdag har röstat igenom en ny tobakslag som bland annat innebär att det krävs tillstånd för att sälja tobak och att de rökfria miljöerna utökas. Den nya lagen trädde i kraft 1 juli 2019 Publicerad 2019-07-01 09.00. Ny tobakslag träder i kraft idag den 1 juli. Idag den 1 juli träder en ny tobaks lag i kraft över hela landet. Lagen innebär bland annat att det blir förbjudet att röka på ett flertal nya platser utomhus - däribland uteserveringar, lekplatser och butiksentréer

Ny lag om tobak och liknande produkter - Regeringen

Den 1 juli 2019 får vi en ny tobakslag. Den nya tobakslagen Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter innebär bland annat att fler utomhusmiljöer kommer att bli rökfria. Syftet med den nya lagen är att minska risken för tobaksrelaterade sjukdomar och skydda personer som är extra känsliga, till exempel barn Ny tobakslag från den 1 juli 2019 Nu finns blanketter för ansökan om tillstånd för försäljning av tobak att hämta i kommunens blankettdatabas.Förändringarna i den nya tobakslagen Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter innebär i korthet att det nu krävs tillstånd för att sälja tobak Ny tobakslag från och med 1 juli 2019. Katrineholms kommun. 30 juni 2019 · Idag får Sverige en ny lag om tobak som innebär att det blir förbjudet att röka på många platser utomhus. I Katrineholm väljer vi även att utöka förbudet och uppmanar till rökfritt vid våra utegym,.

Grums kommun - grums

Ny tobakslag från 1 juli 2019 - Enköpings kommu

Publicerad 2019-12-17 12.01. Ny tobakslag förbjuder rökning på fler platser från den 1 juli. Den 1 juli träder en ny tobakslag i kraft. Lagen innebär att det blir förbjudet att röka på ett flertal nya platser utomhus, bland annat på uteserveringar och vid butiksentréer Ny tobakslag från 1 juli. Från den 1 juli 2019 gäller den nya tobakslagen som bland annat säger att du måste ansöka om tillstånd för att sälja tobak. Enligt tidigare lagstiftning har det räckt med en anmälan. En annan förändring är ett utökat rökförbud En ny tobakslag gäller från 1 juli 2019. Riksdagen har röstat igenom en ny tobakslag, lag om tobak och liknande produkter. Huvuddragen i den nya lagen är (texten nedtill är sammanfattad av Länsstyrelsen i Västra Götaland): Tillståndsplikt för handel med tobaksvaror införs

Ny tobakslag från 1 juli 2019 Katrineholms kommu

Ny tobakslag för rökfria utomhusmiljöer Från och med den 1 juli 2019 är det förbjudet att röka tobak eller liknande produkter på utomhusområden som allmänheten har tillträde till. Förbudet gäller i samtliga kommuner Ny tobakslag träder i kraft 1 juli 2019. Tillstånd behövs, oavsett om du är befintlig eller ny ägare. Glöm inte att egenkontrollprogram ska bifogas! Prövningsavgift tas ut i samband med din ansökan 2019-06-28 13:59 Den 1 juli 2019 är det enligt en ny lag i förbjudet att röka utomhus på många allmänna platser. Det innebär bland annat att du inte får röka vid våra lekplatser, i och vid samlingslokaler som finns i anslutning till våra bostäder eller utanför affärer och restauranger Utökat rökförbud från 1 juli 2019. Den 1 juli träder en ny tobakslag i kraft som bland annat innebär fler rökfria miljöer. I samband med den nya lagen upphävs både den äldre tobakslagen och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare

Ny tobakslag från 1 juli 2019 Nordansti

Snart dags för riksdagsbeslut om ny tobakslag. 30 apr. Nyhet, Tobakspolitik. Riksdagens socialutskott förbereder just nu sitt betänkande över regeringens lagförslag om bland annat rökfria utemiljöer Ny tobakslag 1 juli 2019. Växjö kommun. June 25, 2019 · På måndag 1 juli börjar en ny tobakslag att gälla i Sverige. Det innebär bland annat att fler utemiljöer blir rökfria samt nya tillståndskrav på tobaksförsäljare Ny tobakslag från och med 1 juli. Lagen innebär att du måste ha tillstånd för att sälja tobak och att det blir utökat rökförbud. Från och med 1 juli 2019 gäller tillståndsplikt för att sälja tobak till konsument och till andra handlare. Du skickar in din ansökan till miljökontoret Ny tobakslag från 1 juli 2019. Information om den nya tobakslagen, lag om tobak och liknande produkter, som gäller från och med 1 juli 2019. Huvuddragen i den nya lagen är: Tillståndsplikt för handel med tobaksvaror införs

Ny tobakslag 1 juli 2019 - Marks kommu

Ny tobakslag gäller från 1 juli 2019. Tanalys | 28 juni, 2019 | 0 kommentarer. fr, jun 28, 2019 08:38 CET. PRESSMEDDELANDE. Från och med 1 juli 2019 krävs tillstånd från kommunen för att sälja tobak. I den nya tobakslagen omfattas flera nya platser av rökförbud Ny tobakslag. Riksdagen har klubbat igenom en ny tobakslag som bland annat innebär att de rökfria miljöerna utökas. Den 12 december 2018 beslutade riksdagen om en ny tobakslag, som träder i kraft 1 juli 2019. Några av de viktigaste punkterna i den nya lagen är Fler rökfria områden med ny tobakslag. En ny lag som gäller tobak kommer att börja gälla från och med den 1 juli 2019. Den nya lagen ersätter den tidigare tobakslagen och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare 1 juli får vi en ny tobakslag. Från och med 1 juli 2019 gäller tillståndsplikt för att sälja tobak till konsument och till andra handlare. Du skickar in din ansökan till miljökontoret. Du kan ansöka tidigast 1 juli. Här kan du läsa om den nya tobakslagen Ny tobakslag träder i kraft. 2018-12-14. Riksdagen beslutade den 12 december 2018 om en ny tobakslag. De viktigaste punkterna i den nya lagen, som träder i kraft 1 juli 2019 är: Tillståndsplikt införs för tobaksförsäljning. Rökförbud i utomhusmiljöer som uteserveringar, entréer,.

 • Tonya lewis lee.
 • Architecture svenska.
 • Alexander kronlunds föräldrar.
 • Parlament engelska.
 • Supply and demand function.
 • Lågnivå split biltema.
 • Cyanidförgiftning behandling.
 • Gästbok tavla.
 • Jobba på sjön.
 • Zawaj maroc avec photo.
 • Harold von braunhut.
 • Phonehero fridhemsplan.
 • Mint julep trädgårdsen.
 • 16 different personalities test.
 • Live satellietbeelden wereld.
 • Hemvärnet helsingborg.
 • Welpen erziehen schritt für schritt.
 • Vapiano allergi.
 • Skiffer på vägg.
 • Youtube black car miriam bryant.
 • Va anmälan halmstad.
 • Oocl.
 • Rente mit 63 hinzuverdienst 2017.
 • Domino pizza.
 • Livsmedelsverket matvanor.
 • När kan insulinkoma uppstå.
 • Digital personalliggare restaurang.
 • Bremen unternehmungen mit kindern.
 • Endokrina sjukdomar lista.
 • Michelin göteborg 2018.
 • Vad är konst definition.
 • 3.1 scion builds poe.
 • Drop in bröllop 2018.
 • Bygga förråd.
 • Julgranskulor guld.
 • Faner teak.
 • Frisör trelleborg drop in.
 • Plankton shop.
 • Wile e coyote and the road runner.
 • Rewe jobs.
 • Granitplatta.