Home

Undp globala mål

UNDP:s kontor i Sverige

FN:s utvecklingsprogram (UNDP) finns på plats i 170 länder för att avskaffa fattigdom, minska ojämlikheter, främja fredliga samhällen och stötta lände r att nå Globala målen till år 2030. Vi hjälper länder att förebygga kriser och konflikter, stärka demokratiska institutioner och bygga partnerskap för en hållbar utveckling där ingen människa lämnas utanför FN:s utvecklingsprogram (UNDP) finns på plats i 170 länder för att avskaffa fattigdom, minska ojämlikheter, främja fredliga samhällen och stötta länder att nå Globala målen till år 2030. UNDP i Sverige arbetar för att stärka partnerskapet mellan Sverige och UNDP, samt öka människors kunskap och engagemang för FN:s arbete och Globala målen för hållbar utveckling

Foto: UNDP/Freya Morales. Ansök om att bli en av UNDP Sveriges informatörer för de Globala Målen - en perfekt chans för dig som har ett intresse för globala utvecklingsfrågor och som vill lära dig mer om att arbeta för FN Kraftringen och FN:s Globala mål för hållbar utveckling. Enligt United Nations Development Programme (UNDP) är de Globala målen den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit. Vi på Kraftringen har valt att koppla vår affärsstrategi direkt till FN:s Globala utvecklingsmål För generella frågor om UNDP:s arbete och Globala målen, vänligen kontakta oss på fragor@undp.org. Du kan även hitta mer information om Globala målen här. Caroline Åberg Sweden Representative caroline.aberg@undp.org. Carolina Given-Sjölander Communications Advisor carolina.given.sjolander@undp.org. Albert Askeljung Project Manage

Om oss - UNDP och Globala måle

Om Globala målen. Globala målen är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit och finns till för att uppnå fyra fantastiska saker till år 2030: Att avskaffa extrem fattigdom. Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen. Att främja fred och rättvisa. Att lösa klimatkrisen Agenda 2030 med 17 globala mål för hållbar utveckling syftar till att utrota fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser Mål 17: genomförande och globalt partnerskap. Illustration: FN Genomförande och globalt partnerskap. Mål 17 är att stärka genomförandemedlen och återvitalisera det globala partnerskapet för hållbar utveckling. Genomförande och globalt partnerska

FN:s utvecklingsprogram (UNDP) finns på plats i 170 länder för att avskaffa fattigdom, minska ojämlikheter, främja fredliga samhällen och stötta länder att nå Globala målen till år 2030. Vi hjälper länder att förebygga kriser och konflikter, stärka demokratiska institutioner och bygga partnerskap för en hållbar utveckling där ingen människa lämnas utanför Läs om Mål 13: Bekämpa klimatförändringarna här. Klimatförändringarna är ett verkligt och obestridligt hot mot hela vår civilisation. Utsläppen av växthusgaser fortsätter att stiga och som följd riskerar vi att nå en genomsnittlig global uppvärmning som överstiger två grader, vilket skulle få allvarliga konsekvenser för ekosystem, havsförsurning, mänsklig säkerhet.

16-3 - Globala målen

Unescos globala mål. År 2015 beslutade FN:s generalförsamling om de nya globala målen för hållbar utveckling: Agenda 2030. Agendan innehåller 17 mål och är ett verktyg för världens alla länder fram till 2030. De globala målen ersätter millenniemålen från år 2000 De globala målen - Agenda 2030. FN:s 193 medlemsländer har enats om 17 globala mål för långsiktigt hållbar utveckling. Målen handlar om hur vi ska få slut på fattigdom och hunger och skapa en hållbar utveckling och goda livsvillkor för alla människor, och ska uppnås till år 2030 Globala målen representerar vårt enda hopp om att ta itu med dessa komplexa och sammanflätade frågor. Vi har redan svaren och UNDP strävar efter att mobilisera resurser, höja ambitionen att uppfylla målen och främja konkreta lösningar som kopplar Globala målen till de verkliga problem som människor står inför Naturskyddsföreningens arbete är kopplat till Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling. Hur världen lyckas att uppfylla målen under de kommande åren är avgörande för mänskligheten och för planetens välstånd

UNDP:s kontor i Sverig

Globala målen, eller de globala målen för hållbar utveckling (Sustainable Development Goals, SDG), är en del av Agenda 2030 för hållbar utveckling. [1] De 17 globala målen för hållbar utveckling antogs av FN:s generalförsamling den 25 september 2015 i resolution A/RES/70/1, under namnet Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development, [2] [3] ofta refererad till. UNDP arbetar i över 170 länder för att nå lokala lösningar på globala och nationella utmaningar. UNDP samordnar och stöttar också arbetet med att uppfylla de Globala Målen, 17 mål för. UNDP Sverige driver idag en hemsida för de Globala målen, www.globalamålen.se, och genomför flera kommunikationsinsatser i Sverige. GLOBALA MÅLEN. Världens ledare har förbundit sig till 17 globala mål för att uppnå fyra fantastiska saker till år 2030. Att avskaffa extrem fattigdom. Att minska ojämlikheter i världen Flera viktiga mål går med andra ord åt fel håll, för andra pekar kurvorna åt rätt håll, men inte alls så brant som skulle behövas för att en chans att uppnå de globala målen redan om. 2015 antog FN:s medlemsländer Agenda 2030, en universell agenda som inrymmer de Globala målen för hållbar utveckling. På Mentor Sverige arbetar vi med framförallt fem av dessa mål som rör hälsa, utbildning, jämställdhet, jämlikhet och inkludering

Globala målen för hållbar utveckling (Agenda 2030)När Globala målen antogs i september 2015 var det en historisk överenskommelse. Fram till år 2030 ska världen utrota fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och säkerställa att planeten och dess naturresurser skyddas For UNDP, this means focusing on systems, root causes and connections between challenges—not just thematic sectors—to build solutions that respond to people's daily realities. Our track record working across the Goals provides us with a valuable experience and proven policy expertise to ensure we all reach the targets set out in the SDGs by 2030 UNDP Sverige och arbetet med de Globala målen har flyttat in i Norrsken House. Genom att dela tak med sociala entreprenörer från hela världen kan vi stötta företag som vill ställa om sin verksamhet till de Globala målen, och skapa samarbeten för en bättre värld

Alberts erfarenheter från UNDP Sverige innefattar bland annat projektledning samt kommunikation och han arbetar idag aktivt med att öka förståelsen för FN:s Globala mål. Tillsammans ökar de din förståelse för hur samtliga globala mål för hållbar utveckling hänger ihop och hur organisationer kan arbeta utifrån dessa som en gemensam enhet där alla mål påverkar varandra UNDP är också ansvariga för att samordna, övervaka och informera om de Globala målen och arbetar nära regeringar och andra aktörer för att stötta genomförandet av målen på landnivå Om UNDP FN:s utvecklingsprogram (UNDP) finns på plats i 170 länder för att avskaffa fattigdom, minska ojämlikheter, främja fredliga samhällen och stötta länder att nå Globala målen till.

UNDP söker informatörer för de Globala Målen UNDP:s

Tester av hur bra Globala målen (United Nations Development Programme - UNDP)s webbplats är byggd. Jämför Globala målen (United Nations Development Programme - UNDP) med andra inom kategorin övrigt viktigt för ett digitalt sverige Nations United is a special, first of its kind film, created by the United Nations on its 75th Anniversary and to mark five years since the adoption of the Sustainable Development Goals. It focuses on the solutions and action we need to tackle poverty, inequality, injustice and climate change. Featuring the UN Secretary-General António Guterres and UN Deputy Secretary-General Amina Mohammed Globala målen för hållbar utveckling I september 2015 antog världens stats- och regeringschefer en ny utvecklingsagenda och globala mål för hållbar utveckling. Agenda 2030 består av 17 globala mål för hållbar utveckling som syftar till att utrota fattigdom, stoppa klimatförändringar och skapa fredliga och trygga samhällen. Agenda 2030 är den mest ambitiösa planen för att [ Globala målen för hållbar utveckling vilar istället på tre lika viktiga hållbarhetsperspektiv: det sociala, det ekonomiska och det miljömässiga. Agenda 2030-delegationen I mars 2016 tillsatte regeringen en delegation för Sveriges genomförande av Agenda 2030 som har i uppdrag att stödja och stimulera vårt förverkligande av de globala målen

De Globala målen för hållbar utveckling antogs av världens ledare i september 2015, och ska gälla fram till 2030. Hos UNDP kan du lära dig mer om de olika målen. Läs mer om globala målen. Så ska de globala målen uppnås i Sverige Om målen ska fungera måste alla känna till dem. BERÄTTA FÖR ALLA. Jakob Trollbäck och hans team har på ett mycket pedagogiskt sätt förklarat de Globala målen genom färger, symboler och kärnfulla texter. De 17 målen är kartan vi kan använda för att navigera rätt i en komplex värld och hålla kursen in i en hållbar framtid Målet är att de 17 globala målen och dess olika delmål ska vara uppfyllda till år 2030. Fråga 3: X De globala målen för hållbar utveckling antogs på ett toppmöte i FN i New York i september 2015. De började gälla från och med den 1 januari 2016. Fråga 4: X De globala målen består av 17 mål och 169 delmål. Alla delmål ä

Goal_14_RGB_Svenska__TARGET_14

Host: Openlab, UNDP, KTH, Kista Science City, Södertälje Science Park. Sign up here. Välkommen att delta i vårt webbinarium den 4 juni kl 11-12 för inspiration till de globala målen som affärsmöjligheter och en introduktion till programmet. Läs mer och anmäl dig! Med finansiering från Europeiska regionala utvecklingsfonden UNDP: Fakta, filmer och övningar om globala målen från förskoleklass till gymnasiet. Här finns poddar om alla sjutton mål från UR Den globala skolan: Globala målen på lätt svenska + övningar Nobel Prize Museum: Nobelpriset och Globala målen, lektion för elever att göra på egen hand, passar distansundervisning. 2. Gör.

Agenda 2030 och globala hållbarhetsmålen Agenda 2030 för hållbar utveckling består av 17 globala mål för en bättre värld. Det är en handlingsplan för en hållbar framtid för människor och för vår jord. Sveriges miljömål beskriver vilka utmaningar som finns på den nationella nivån när det gäller just ekologisk hållbarhet Broschyr: De globala målen för hållbar utveckling - Agenda 2030 (PDF, 2 sidor) Mediabank: Ladda ner Agenda 2030 logotyper på svenska; Finland stöder uppfyllandet av målen även i utvecklingsländerna. Finland strävar efter att i all sin verksamhet konsekvent stöda genomförandet av Agenda 2030 både nationellt och internationellt Den 25 september fyllde de Globala Målen ett år. Dessutom var det Social Good Summit - en konferens för utveckling genom nyskapande teknologi och social.. Detta mål handlar om att hålla liv i Agenda 2030 och samarbeta för hållbar utveckling, globalt och lokalt. Här kan du hjälpa till, varje dag! Källor: Bland annat www.unstats.un.org, www.globalamalen.se, Stockholms stadsbibliotek, UNDP, Naturvårdsverket. Läs mer om Studiefrämjandets verksamhet inom samhälle och hållbar utveckling Globala målen, www.undp.se. 8,4 tn gillar. Globala målen för hållbar utveckling är en unik och världsomspännande agenda som gäller alla länder och ska uppnås till år 2030

Filmen förklarade bra och jag lärde mig mycket om de Globala målen. Till exempel varför de finns och varför de är viktiga även för oss som bor i Sverige. - Elev, 15 år Den var intressant! Man ska se filmen om man vill få en bra fö Globala målen, www.undp.se. 8,3 tn gillar. Globala målen för hållbar utveckling är en unik och världsomspännande agenda som gäller alla länder och ska uppnås till år 2030 UNDP har verksamhet i 177 länder och är ett globalt nätverk för mänsklig utveckling. Vi samman­ länkar länder med kunskap, erfarenhet och resurser som hjälper människor att förbättra sina liv. UNDP koordinerar också arbetet med millenniemålen fram till 2016 och därefter globala målen för hållbar utveckling De globala målen - för hållbar utveckling : FN, eller Förenta Nationerna, samlade världens ledare år 2015 för att tillsammans sätta upp mål för världens framtida utveckling. För att kunna utrota extrem fattigdom, minska ojämlikheter och orättvisor i världen och inte minst lösa klimatkrisen, har man satt upp en plan där man beslutat om 17 stycken globala mål

12 mars 2018 - FN:s utvecklingsprogram (UNDP) ger pris till de bästa initiativen för Globala målen i Sverige. Mellan 12-31 mars kan svenska folket rösta på finalisterna på globalamålen.se. we_change beviljas 11 miljoner för att storsatsa på ungas roll för att nå de Globala målen we_change pristagare på UNDP:s vårgala. we_change pristagare på UNDP:s vårgala. Senaste inläggen. januari 30, 2020 april 30, 2020 admin. Seventeen från Helsingborg vinnare i we_change Sustainability Hackathon 2019 Millenniemålen är åtta mål som ska bidra till att förbättra livet för världens fattiga. Målen ska vara uppnådda till år 2015 - det har världens ledare lovat #23 - Impact entreprenörskap & FN:s Globala mål - Lisa Stenvinkel, UNDP 2019-10-17 / i Avsnitt / av Jon Skoglund I detta samtal har vi med oss Lisa Stenvinkel som är Project Officer på UNDP och pratar om impact och FN:s globala hållbarhetsmål

Video: FN:s Globala mål för hållbarhet Kraftringe

Som informatör för de Globala Målen hos UNDP Sverige får du en unik möjlighet att delta i vårt arbete med att sprida kunskap om FN:s utvecklingsarbete och de 17 Globala Målen som ska förändra världen till år 2030. Vi erbjuder dig en unik inblick i hur vi på UNDP arbetar fö Målen innehåller tre dimensioner av hållbarhet; Social, Ekonomisk och miljömässig. Kvällen börjar med en information från UNDP om De globala målen. Under fikat som följer blir det samtal om vad Nässjö gör för att bidraga till att nå målen, och vad vi kanske kan göra ännu mera av Globala målen, www.undp.se. 8.3K likes. Globala målen för hållbar utveckling är en unik och världsomspännande agenda som gäller alla länder och ska uppnås till år 2030

FN:s utvecklingsprogram (UNDP) arbetar för hållbar utveckling världen över. Den 17 april 2018 anordnas för första gången UNDP:s vårgala En målmedveten kväll. Under galan ska man lyfta det arbete som görs för Globala målen runt om i Sverige och dela ut pris till initiativ som bidrar till målens genomförande Globala målen, www.undp.se. 8.2K likes. Globala målen för hållbar utveckling är en unik och världsomspännande agenda som gäller alla länder och ska uppnås till år 2030 Globala målen för hållbar utveckling. I september 2015 antog världens stats- och regeringschefer en ny utvecklingsagenda och globala mål för hållbar utveckling. Agenda 2030 består av 17 globala mål för hållbar utveckling som syftar till att utrota fattigdom, stoppa klimatförändringar och skapa fredliga och trygga samhällen

6-5 - Globala målen

Skolmaterial - Skolövningar om Globala målen från förskola

 1. Den 12-18 oktober är globala frågor i fokus när Karlstads kommun arrangerar Globala Karlstad. En del utställningar är kvar längre. Låt dig inspireras att agera lokalt och på så vis påverka globalt, både i det stora och det lilla. Varmt välkommen..
 2. För att uppnå den här ambitiösa agendan är det viktigt med starka, oberoende plattformar för civilsamhället, har Helen Clark sagt, chefen för FN:s utvecklingsprogram, UNDP. Jag håller med. Jag ser FN:s globala mål som samhällets kravspecifikation på företag och politiker. Och behoven av handling är akuta
 3. De globala målen knyter ihop hållbarhet utifrån tre dimensioner: miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet. De 17 målen är odelbara, vilket innebär att inget mål kan uppnås enskilt, utan måste hänga ihop med allt övrigt arbete
 4. Globala målen är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit. De 17 hållbarhetsmålen, även kallade Agenda 2030, har förhandlats fram inom FN och formar en gemensam karta som ska vägleda världen till en hållbar utveckling
 5. globala-malen-UNDP ons, maj 30, 2018 07:00 CET. Fotograf: UNDP. Lågupplöst. Medelupplösning. Originalupplösning. Om oss. Göteborgs universitet är ett av de stora i Europa med 38 000 studenter och 6 000 anställda. Verksamheten bedrivs av åtta fakulteter, till allra största del i centrala Göteborg
 6. Den 25 september 2015 antog FN:s medlemsländer Agenda 2030, en universell agenda som inrymmer Globala målen för hållbar utveckling. De 17 globala målen har i..
15-A - Globala målen

Kontakta oss UNDP:s nordiska kontor i Sverig

 1. Som informatör för de Globala målen hos UNDP Sverige får du en unik möjlighet att delta i vårt arbete med att sprida kunskap om FN:s utvecklingsarbete och de 17 globala målen som ska förändra världen till år 2030. Vi erbjuder dig en unik inblick i hur vi på UNDP arbetar fö
 2. Träffa UNDP på bokmässan! Till helgen är det åter dags för bokmässan i Göteborg, och självklart finns UNDP på plats. Tillsammans med andra FN-organ kommer vi finnas till hands under hela mässan för att informera och svara på era frågor om FN och dess arbete. Läs mer. Taggar: bokmässan, Fusion Fam, Globala Målen, Göteborg, UNDP
 3. Fredliga samhällen och frihet från våld utgör både ett mål och ett medel för hållbar utveckling. Inga varaktiga framsteg kan nås i en kontext präglad av våld, konflikt och hot om våld. En väl fungerande statsförvaltning med ansvarsfulla institutioner, transparens och rättsstatens principer har alla ett fundamentalt egenvärde
 4. Mål 17: Genomförande och globalt partnerskap Omfattningen och ambitionen i den nya agendan kräver att det globala partnerskapet återvitaliseras för att säkerställa agendans genomförande. Regeringar, den privata sektorn, det samlade civilsamhället, FN-systemet och andra aktörer måste samverka för att nå de resultat vi har föresatt oss att nå genom 2030-agendan
 5. istrar i regeringen ett ansvar för genomförandet av de Globala målen, och regeringen har utsett en Agenda 2030-delegation för att ta fram en nationell handlingsplan
 6. Material om Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling Här samlar vi material om FN:s utvecklingsarbete samt Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling. Det mesta är digitalt och kostnadsfritt att ladda ner, övrigt kan beställas i vår webbshop. Har du frågor om materialet för globala målen, kontakta Malin Åberg Aas, [

De globala målen och barns rättig­heter är en folder med kort­fattad informa­tion om de globala utveck­lings­målen som antogs i januari 2016.Den inne­håller också informa­tion om hur målen rela­terar till UNICEF Sveriges arbete och UNICEFs globala arbete för barns rättig­heter Agendan innehåller 17 Globala mål för hållbar utveckling och handlar bland annat om att vi till år 2030 ska utrota fattigdomen, få fredliga samhällen, bekämpa klimatförändringarna, uppnå jämställdhet och ge alla tillgång till god utbildning. Samtliga statschefer i FN:s 193 medlemsländer har lovat att de ska bidra till att målen. Ulrika Modéer, assisterande generalsekreterare på UNDP, FN:s utvecklingsprogram, tror ändå att de globala målen går att nå inom 10 år. - Det är ju inte fel på de här målen,.

Globala målen - Läs om Globala målen - 17 mål för hållbar

Fenomenalen arbetar med de globala målen på många olika sätt. Vi har skrivit en bok #viharbaraen , vi har tagit fram planetskötaruppdrag och vi har olika bokningsbara skolprogram. Allt hittar du i menyn UNDP in Paris Peace Forum—a proud partner to contribute in the Space for Solutions The COVID-19 pandemic has exacerbated many longstanding inequalities, exposed global fragilities, devastated lives, economies and communities Den 25 september 2015 röstade alla FN:s 193 medlemsländer ja till de nya globala utvecklingsmålen, som ersätter millenniemålen. De nya målen trädde i kraft i januari 2016 och gäller alla världens länder 4.7 Senast 2030 säkerställa att alla studerande får de kunskaper och färdigheter som behövs för att främja en hållbar utveckling, bland annat genom utbildning för hållbar utveckling och hållbara livsstilar, mänskliga rättigheter, jämställdhet, främjande av en kultur av fred, icke-våld och globalt medborgarskap samt värdesättande av kulturell mångfald och kulturens bidrag.

Agenda 2030 och globala målen - Regeringen

The Sustainable Development Goals are the blueprint to achieve a better and more sustainable future for all. They address the global challenges we face, including poverty, inequality, climate. Bordsryttare Globala målen Ta del av höstens spännande serie i 12 delar! 25 september 2015 antog FN:s alla medlemsländer 17 globala mål som ska göra jorden till en bättre plats att leva på. Genom målen kan den extrema fattigdomen avskaffas, ojämlikheterna och orättvisorna i världen minskas och klimatkrisen lösas till år 2030

17 globala mål för hållbar utveckling - Regeringen

beslutat om 17 stycken globala mål. Dessa mål kallas de Globala målen, eller Agenda 30 för att de ska ha uppnåtts senast 2030. Hur ska det gå till? Vilka är de Globala målen? Och vems ansvar är det att de Globala målen nås? Vi träffar ungdomsrepresentanter från FN, experter, medarbetare från UNDP, samt ungdo Agenda 2030 som drivkraft för innovation. Agenda 2030 är ett ramverk för hållbar utveckling som antogs av FN:s medlemsländer 2015. Genom kraftsamling kring 17 globala mål ska länderna till år 2030 ha utrotat fattigdom och hunger, förverkligat mänskliga rättigheter för alla, uppnått jämställdhet och skapat ett varaktigt skydd för vår planet och våra naturresurser Museer + Globala målen = sant! Forskningsrådet Formas satsar 10 miljoner kronor på projekt som gör det möjligt för museer att lyfta Globala målen och.. Globala mål i sikte. År 2015 godtog FN:s medlemsländer Agenda 2030, en ambitiös plan som fokuserar på att uppnå fyra saker: Att avskaffa extrem fattigdom, att minska ojämlikheter, att främja fred och att lösa klimatkrisen. För att nå dit framtogs 17 mål, de Globala målen för hållbar utveckling

4-C - Globala målen

DFID:s utvärdering från 2007 visar att UNDP helt uppnår sina mål i mellan 51-61 procent av insatserna. Endast i genomsnitt fyra procent av insatserna miss-lyckas UNDP med att uppnå målen. Utvärderingen visar allmänt goda resultat med viss överlappning av mandatet med de internationella finansiella insti-tutionerna Dette digitale læringssite er udviklet af UNDP's nordiske kontor i Danmark, Globale Gymnasier og Mellemfolkeligt Samvirke/VerdensKlasse med støtte fra Danidas Oplysningsbevilling. Vores mål med dette site er at give lærere og elever på landets ungdomsuddannelser mulighed for at opnå viden, holdninger og handlingskompetence i forhold til FN's verdensmål for bæredygtig udvikling Filmdags - med FN:s globala hållbarhetsmål. FN har tagit fram 17 hållbarhetsmål som världens ledare förbundit sig till. Syftet är att till 2030 avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter, lösa klimatkrisen och främja fred och rättvisa - i alla länder, för alla människor. En del i arbetet är att alla ska känna till målen Mål 11: Hållbara städer och samhällen. Avsnitt 11 · 2 min 56 sek. I dag lever hälften av alla människor i världen i städer. De flesta föroreningar som påverkar miljön kommer från allt som sker i städerna. Men en bra stad handlar inte bara om den yttre miljön. Alla ska också känna sig trygga, delaktiga och välkomna i en stad UNDP does not charge a fee at any stage of its recruitment process (application, interview, processing, training, visa or other fee). Since logos, emblems, forms, names and addresses are publicly available and can be easily copied or reproduced, applicants are strongly advised to take particular care in applying for vacancies, including undertaking all appropriate measures to protect against.

Om UNDP UNDP:s nordiska kontor i Sverig

Alla människor borde ha tillgång till rent dricksvatten, en toalett och ett fungerande avlopp, men så är det tyvärr inte. Rent vatten är en livsviktigt och begränsad resurs så därför måste vi alla hjälpas åt att ta hand om vattnet. Handfasta tips om vad man själv kan göra för att spara på vatten, och bidra till mål nummer sex, får du i slutet Globala mål i sikte. Agenda 2030 och FN:s 17 globala mål förklaras på ett enkelt sätt. • Gymnasiesärskola • Geografi, Miljö, Samhällskunska Jag får nog lov att instämma där. Just nu har parallellartikeln Globala målen skapats, vilket kan vara tecken på att det officiella namnet är mer POMMF.--Paracel63 19 april 2017 kl. 13.26 (CEST) Externa länkar ändrade. Hej, wikipedianer! Jag har just ändrat 1 externa länkar på Globala målen Globala målen pins. Globala målen pins. 45,00 kr (exkl. moms) Lägg till i varukorgen. I lager. Dela Twittra Google+ Pinterest Produktdetaljer; Datablad. Globala mål i sikte Globala mål i sikte År 2015 godtog FN:s medlemsländer Agenda 2030, en ambitiös plan som fokuserar på att uppnå fyra saker: Att avskaffa extrem fattigdom, att minska ojämlikheter, att främja fred och att lösa klimatkrisen. För att nå dit framtogs 17 mål, de Globala målen för hållbar utveckling. Serie

Mål 13: Bekämpa klimatförändringarna - Globala måle

 1. I tisdags höll FN:s utvecklingsprogram, UNDP, sin årliga vårgala där priser för engagemang kring de globala målen för hållbar utveckling. Kategorin bästa kommunikation gick till de tre lärarna från Östersund som driver Spilloteket
 2. erat i kategorin Bästa partnerskap där samarbetspartnerna som arrangerar fortbildningarna är: Göteborgs centrum för hållbar utveckling, Den globala skolan, Universeum och Världskulturmuseet
 3. De globala målen för hållbar utveckling har beslutats i FN och gäller alla. Strängnäs kommun ska också arbeta med de globala målen. Tillsammans kan vi lära oss mer och inspirera andra för att vår kommun och vår värld ska vara en plats som håller över tid
 4. Målet med konceptet är att skapa förutsättningar för ett blomstrande näringsliv genom att visa på områden där man kan hitta konkurrenskraft, ekonomisk vinning, nya affärer, kompetensförsörjning, vara steget före, bidra till generationsmålet och arbeta i linje med FNs hållbarhetsmål Agenda 2030

Unesco och de globala utvecklingsmålen « Svenska Unescoråde

 1. Agenda 2030 är ett globalt initiativ som lyfter fram FN:s 17 globala hållbarhetsmål, på engelska Sustainable Development Goals (SDG). Syftet med dessa 17 mål är att utrota hunger och fattigdom, uppnå jämställdhet mellan könen och skydda vår planet från miljöförstöringar
 2. Global Fund, UNDP, Afghanistan : AFGHANISTAN : RFQ - Request for quotation: 17-Nov-20 @ 01:30 AM (New York time) 09-Nov-20: CONSTRUCTION: 72428: RFQ for NMLCP Office Building Painting (AFG10 - 0000007767) GFP, UNDP, Afghanistan : AFGHANISTAN : RFQ - Request for quotation: 18-Nov-20 @ 01.
 3. Norge och Finland har lämnat sina första rapporter om hur arbetet går med att genomföra FN:s nya utvecklingsmål för en bättre värld.Sverige avvakta
 4. FN:s globala mål Sedan 2009 är vi anslutna till FN:s Global Compact och står bakom dess tio principer om mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och korruption. Vi har också analyserat vilka av FN:s 17 globala mål och dess delmål för hållbar utveckling som vi genom vår verksamhet har möjlighet att bidra till
 5. History . The 2030 Agenda for Sustainable Development, adopted by all United Nations Member States in 2015, provides a shared blueprint for peace and prosperity for people and the planet, now and into the future.At its heart are the 17 Sustainable Development Goals (SDGs), which are an urgent call for action by all countries - developed and developing - in a global partnership
 6. påverkar arbetet med hållbar utveckling och vikten av Decade of Action, ett begrepp deklarerat av FN:s generalsekreterare Antonio Guterres där 2020 är starten på ett decennium av ökad ambitionsnivå och fler åtgärder för att uppnå de globala målen till år 2030
 7. De globala målen inkluderar alla länder och inte enbart utvecklingsländer så som milleniemålen gjorde. Detta gör FN:s överenskommelse om de 17 globala målen till en unik överenskommelse, där majoriteten av världens ledare skrivit under på att gemensamt åstadkomma en bättre värld. Figur 1: Globala målen, 201
15-7 - Globala målen2-3 - Globala målen

Globala målen Tobaksfakt

2015 skrev världens länder på de 17 globala målen för hållbar utveckling som ska vara vägledande för världens utvecklingsarbete. Mål 6 är dedikerat till vatten och sanitet, och innebär att alla människor överallt ska ha tillgång till rent vatten och sanitet till 2030 UNDP is committed to achieving workforce diversity in terms of gender, nationality and The candidates for on-call mediators of the Global Mediation Panel shall be highly experienced mediators interested in participating in the screening process with a view to being included as consultant on-call mediators in the Global Mediation Panel of. 15.00 Så redovisar du ert bidrag till globala målen - Redovisa er prioritering av relevanta globala mål och hur ni arbetar med dessa - Redovisa indikatorer för ert bidrag till globala mål och hur ni mäter detta - Att kombinera globala målen med andra redovisningsramverk (GRI Standards, Global Compacts COP, CDP, UNGPRF, etc Globala målen. 17 globala mål för hållbar utveckling. Maj 8, 2017. Världens stats- och regeringschefer har enats om 17 globala målen för hållbar utveckling. De ska uppfyllas innan år 2030. Fortsätt läs. Globala målen. Stöd oss. Bli månadsgivare Handla i gåvoshoppe

10-1 - Globala målen17-17 - Globala målen16-A - Globala målen
 • Diskretion hederssak.
 • 3000 brutto.
 • Rimma kött grill.
 • Frösötornet cafe.
 • Korp språkbanken.
 • Fallande avkastningskurva korta räntor.
 • Midi message list.
 • Let's dance staffel 4.
 • Gladys del pilar talang.
 • Krysokolla smycke.
 • Ard mediathek download mac.
 • Vileda spray.
 • Sprängskiss classic 2000.
 • Stigbergets west coast ipa recept.
 • Diod användning.
 • Porsha williams duke.
 • Vad är ett möte.
 • Nexa eycr 201 manual.
 • Adam lökholm dotter.
 • Aktuelles aus der personalverrechnung 2018 manz.
 • Georgette berger.
 • Krans till dörren.
 • Kolla om bilen är belånad.
 • Dom paket gewinnen 2017.
 • Kungsmynta ikea.
 • Svensk standard eluttag.
 • Lucas balmaceda.
 • Syphilis schnelltest determine.
 • Ticketmaster kundtjänst.
 • Primär och sekundär succession.
 • Genoa karta.
 • Mit entrümpelungen selbständig machen.
 • Subtalar joint.
 • Mellody hobson.
 • Online casino geld machen.
 • Goa club berlin.
 • Midsommarkransen nyproduktion.
 • Vileda spray.
 • Livsmedelsverket matvanor.
 • Slangord engelska till svenska.
 • Lookfantastic äkta varor.