Home

Livs kollektivavtal 2022

Kollektivavtal: Livsmedelsavtalet 2017-2020 Kollektivavtal för livsmedelsindustrin, inklusive tilläggsavtal för delbranscher. Parter: Livsmedelsföretagen och Livsmedelsarbetareförbundet. Relaterat i faktabanken Kollektivavtalen label Kollektivavtal. Utgåva: 2017. Kollektivavtalet bestäms i centrala förhandlingar mellan oss i Livs och arbetsgivarens organisation. Vi har kollektivavtal för hela livsmedelsindustrin med tilläggsavtal för de olika branscherna. Alla vinner på kollektivavtalet. Kollektivavtalet är en fantastisk uppfinning kollektivavtal med Livsmedelsarbetareförbundet. Ansluter sig företag till Svensk 2017 1 april 2018 1 april 2019 Arbetstagare fyllda 18 år 124,89 128,02 131,21 Fyllda 18 år, 1 års anst. 131,80 134,93 138,12 Fyllda 18 år, 2 års anst. 134,10 137,23 140,42 Nyanställd. Detta kollektivavtal gäller för alla företag som i huvudsak är verk-samma inom livsmedelsbranschen och är medlemmar i Livsmedels-företagen. Avtalet gäller arbetstagare som är anställda i dessa företag. 2 Anställning 2.1 Anställningsavtalet Anställningsavtal ska vara skriftliga och i tillämpliga delar uppfyll

Nya kollektivavtal Livs Cirkulär: Nytt treårsavtal med Livs (2017) 5 april 2017 Cirkulär: Vin- och spritindustrin, ändringar i tilläggsavtalet (2016) 17 maj 2016 Cirkulär: Kvarnindustrin, ändringar i tilläggsavtalet (2016) 17 maj 2016 Cirkulär. Nya kollektivavtal Livs - 2017 Cirkulär: Nytt treårsavtal med Livs (2017) Nya kollektivavtal Livs - 2016 Cirkulär: Nytt kollektivavtal - Livsmedelsavtalet (2016) Cirkulär: Bageribranschen, ändringar i. Kollektivavtal: Tobaksavtalet 2017-2020 Parter: Livsmedelsföretagen, Livsmedelsarbetareförbundet. label Kollektivavtal. Utgåva: 2017 Format: pdf 444.2 KB Ladda ner dokumentet infoVi använder. Parter i avtalen Kollektivavtal för arbetare har vi tecknat med Livsmedelsarbetareförbundet, Handelsanställdas förbund och Hotell och Restaurang Facket, medan avtalen för tjänstemännen är mellan Livsmedelsföretagen och Unionen, Sveriges Ingenjörer och Ledarna. Medlemmar i Livsmedelsföretagen blir bundna av de kollektivavtal som vi tecknat med motparterna och måste följa avtalen

Hans-Olof Nilsson, Livs: De nya avtalen gäller från den 1 april 2017 till och med den 31 mars 2020. Natten till lördag löper kollektivavtal för över 1,3 miljoner anställda ut. - Jag är trött, men det känns skönt att vi är klara, säger Per Hidesten,. Telefon: 08 - 796 29 00 E-post: info@livs.se Facebook Twitter Instagram YouTube Vi använder cookies på denna webbplats för att ge dig en bättre besöksupplevelse och för att mäta hur webbplatsen används Livs välkomnar beslutet om Gemensamma krav inför Avtal 2017 ons, okt 19, 2016 11:45 CET - Det är med stor tillfredsställelse vi kan konstatera att LOs representantskap beslutat om rekommendationen Gemensamma krav inför Avtal 2017 1 april 2017, 7631 öre fr.o.m. den 1 april 2018 och 7784 öre fr.o.m. den 1 april 2019. Lönen inkluderar helg och semes-terlön. Mom. 3 Lön per dag och timme Lön per dag utgör månadslönen x 12 365 Lön per timme utgör månadslönen 175 §

Kollektivavtal: Livsmedelsavtalet 2017-2020

2017-09-12 Arbetsmiljöverket 112 79 Stockholm Kollektivavtal för utstationerade arbetstagare Vi ger härmed in ett kollektivavtal enligt 9 a § lagen om utstationering av arbetstagare. Kollektivavtalet har anpassats till nu gällande riksavtal och kommer att ersättas av ett nytt när riksavtalet löper ut och har omförhandlats Protokoll från förhandlingarna om nytt kollektivavtal 2017. Hämta hem pdf. 1. Förhandlingsprotokoll 2017. Svenska kyrkan Protokollet om förhandlingarna om lön och anställningsvillkor, 2017. Hämta hem pdf. 1. Kollektivavtal. Almega Vårdföretagarna, Vård & behandling, övrig omsorg, sektion kollektivavtal eller överenskommelse mellan arbetsgivare oeb arbetstagare. ^2 ^iiiiim^^in^o^^de Om inte annat följer av lag, förordning eller statlig myndigbetsf^resl^ift^ dessa allmänna bestämmelser som fortsättningsvis kallas avtalet oeb de till avtalet börande särskilda bestämmelser^speeialbestämmelser, tillämpas p

Handels vill reglera hyvling i avtal - Dagens ArenaOb tillägg 2020 — det finns en gräns på högst 200 timmar

Kollektivavtal - livs

Installationsavtalet är det kollektivavtal som de flesta av våra medlemmar går på och är ett avtal mellan Svenska Elektrikerförbundet och arbetsgivarorganisationen Installatörsföretagen. Medlemmarna som går under Installationsavtalet jobbar med elektriska installationsarbeten. Avtalet gäller för tiden 2017-05-01-2020-04-30 Sedan 1 augusti 2017 gäller nytt kollektivavtal för anställda på Citymail. Det nya avtalet är på 3 år, 2017-2020, och innehåller löneökningar och andra villkorsförändringar Kollektivavtalet garanterar också att du är försäkrad om du blir sjuk, om du skadas i arbetet eller blir av med jobbet. Dessutom kan det finnas regler om sådant som utbildning, jämställdhet och frågor som är speciella för just din bransch. Avtalsperiod: 2017-05-01 - 2020-04-30 Här hittar du alla kollektivavtal som Byggnads varit med om att ta fram. I kollektivavtalen hittar du allt som rör personalens anställning, lön, semester med mera. Även nytt för hängavtalsbundna företag efter avtalsrörelsen 2017 Kollektivavtal om 80-90-100 PostNordlokalt kollektivavtal för perioden 1 augusti 2017 - 31 juli 2020.

Företaget hävdade sedan att Livs inte hade rätt att förhandla, vilket facket tillbakavisade eftersom ett tecknat kollektivavtal gäller oavsett om facket har medlemmar i företaget eller inte. Inte heller vid de centrala förhandlingarna fick facket ut de handlingar som behövdes för att kontrollera om företaget begått fler avtalsbrott gällande arbetstid och löner, och parterna kunde. Ett kollektivavtal på arbetsplatsen innebär att du i princip bara behöver komma överens med arbetsgivaren om vad du ska ha i lön när du tackar ja till en anställning. Allting annat, som betald föräldraledighet, semester, tjänstepension, rätt till löneförhöjning och mycket mer är redan klart. Det ingår i kollektivavtalet

Nya kollektivavtal Livs - Livsmedelsföretage

 1. Sedan 2017 omfattas 99,6% av Unionens medlemmar med kollektivavtal av det vi kallar flexpension. Det innebär att arbetsgivare betalar in mer pengar till din tjänstepension och att du får en förstärkt möjlighet att gå ned i tid mot slutet av arbetslivet
 2. Rapport: Extrapengar vid föräldraledighet - en utvärdering av föräldrapenningtillägget 2017 Rapport: Extra pengar om du blir sjuk Rapport: Extrapengar till både mammor och pappor vid föräldraledighe
 3. Dessa innehöll lönehöjningar år 2017, 2018 och 2019. För exempelvis dem som är anställda med detaljhandelns kollektivavtal är löneökningen lite högre i år jämfört med förra året. Är du heltidsanställd i butik ska lönen öka med 525 kronor i månaden eller 3:16 kronor i timmen
 4. Här hittar du ditt kollektivavtal. I avtalet kan du se vad som gäller för exempelvis lön, semester, sjuklön, föräldralön eller uppsägningstid på din arbetsplats. Du hittar också sammanfattningar och tolkningar av avtalen

I Unionens kollektivavtal benämns minimilön oftast som lägsta lön. Syftet med lägsta lönen är att den är den lägsta lön som arbetsgivaren kan betala dig när du är ny och oprövad på arbetsmarknaden. Lägsta lönen kan variera mellan olika kollektivavtal,. Detaljavtalet 2017 - 2020 Det nya Detaljavtalet 2017 - 2020 har kommit i tryck till avdelningen i Borås. Vi kommer se till att dela ut avtal till så många klubbar, fackombud, handelsombud, skyddsombud och medlemmar som möjligt Vårt mål är att tillsammans skapa en bransch där du som anställd känner dig trygg och nöjd på ditt arbete med bra lön och villkor BYGGAVTALET 2017 Kollektivavtal mellan Sveriges Byggindustrier och Svenska Byggnadsarbetareförbundet Giltighetstid: 2017-05-01 - 2020-04-3

Dokument - Livsmedelsföretage

nytt kollektivavtal . Endera part har rätt att säga upp kollektivavtalet att upphöra 2019-10-31 . Skriftlig uppsägning ska vara mot- parten tillhanda senast 2019-03-31 . § 8 Förhandlingar enligt denna överenskommelse ska ske under fredsplikt . § 9 Förhandlingarna avslutades 2017-10-26 sedan Ann Folksam Livs stämma beslutade den 20 april 2017 att betala ut delar av överskottet. Arbetsgivare som följer kollektivavtal om KTP 2 ska teckna försäkringsavtal hos Folksam Liv gällande tjänstepension. Dessa arbetsgivare är försäkringstagare i Folksam Liv och kan få ta del av överskottet som betalas ut, enligt särskilda regler

Kollektivavtal: Tobaksavtalet 2017-2020 - Livsmedelsföretage

KOLLEKTIVAVTAL Serviceentreprenad mellan Almega Tjänsteförbunden och Fastighetsanställdas Förbund samt Facket för Service och Kommunikation (SEKO) Avtalet omfattar städningsarbete och servicearbeten som utförs av serviceentreprenadföretag anslutna till Almega Tjänsteförbunden. 2017 . 2017. Kollektivavtal för måleriyrket 2017 Grafisk form: Malcolm Grace AB. Tryck: Strokirk Landströms AB, 2017 2020 Kollektiv avtal för måleriyrket 1 maj 2017 till 30 april 2020 Måleriföretagen i Sverige • Svenska Målareförbunde Cirkelledaravtal 2017-09-01 till 2020-08-31. Ett treårsavtal har tecknats mellan Studieförbunden i samverkan och Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd samt Teaterförbundet. Är du cirkelledare och undrar över avtalet kontaktar du något av fackförbunden ovan 13 september 2017: Du kan nu ladda ner nya avtalet som PDF. 12 maj: Nytt avtal klart på Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl! 10 maj: Vi sitter i intensiva slutdiskussioner med VVS Företagen. Vi har kommit till ett skede där vi hoppas på ett avslut inom någon dag. 4 maj: Komplikationer har uppstått i förhandlingarna med VVS Företagen.De har frångått de förslag vi diskuterat fram ihop Bilaga 3 . Kollektivavtal Personlig assistans Allmänna anställningsvillkor och löneavtal m m 2017-09-01 - 2020-08-3

2017-05-01 2020-04-30 LEDARNA KOLLEKTIVAVTAL Kollektivavtal som tecknas av central arbets-tagarpart, eller av lokal arbetstagarpart med fullmakt från den centrala arbetstagarparten LOKALT KOLLEKTIVAVTAL Lokalt kollektivavtal, som kan tecknas mellan lokala parter, i frågor reglerade i detta avtal Kommunal Direkt - där du får råd i frågor som rör ditt arbetsliv - har stängt klockan 13.45 - 16.15 idag. Därefter öppet fram till klockan 18.00 Kollektivavtalen på arbetsmarknaden - löner och anställningsvillkor 2005 Rapporten skriven av Susanne Lönnberg, Löne- och välfärdsenheten. 1. Bakgrund och syfte Livs Livsmedelsavtalet 040501-070331 Metall Gemensamma Metallavtalet 040401-07033 F-avtalet 2017-2020 Kollektivavtal fastighetsarbete Giltighetstid 2017-04-01 - 2020-03-31 Fastigo, Fastighetsbranschens Arbetsgivarorganisation Fastighetsanställdas Förbund. Kollektivavtal om allmänna anställningsvillkor och löneavtal Utdrag ur överenskommelse av den 24 april 2017 mella Teknikavtalet IF Metall 1 april 2017 - 31 mars 2020 Kollektivt avtal mellan Teknikarbetsgivarna och Industrifacket Metall (IF Metall) _____ I äldre avtalstexter förekommer organisationernas tidigare nam

Kommunal har träffat ett nytt kollektivavtal med Almega för hästskötare hos trav och galopptränare. Avtalet löper på 35 månader under perioden 1 juli 2017 till 31 maj 2020 Kollektivavtal underlättar för dig som driver företag. Du har kollektivavtal som du kan luta dig mot. Arbetsfreden är säkrad och du vet att vi gör allt för att värna om en stabil tillväxt som gynnar konkurrenskraften. Attraktiva arbetsgivare lockar rätt arbetskraft. Avtal20: Webbsänd avtalskonferens från 4 novembe Bemanningsavtalet. Kollektivavtal År 2000 tecknades det första avtalet inom LO för anställda i bemanningsföretag. Avtalet gäller för alla LOs medlemsförbund och det fanns två huvudmotiv för att teckna avtalet Kollektivavtal är en överenskommelse mellan arbetsgivare och fack om lön och anställningsvillkor. Att förhandla om innehållet i kollektivavtal är en väldigt viktig facklig aktivitet Nyheter Kollektivavtal 2017. Nya avtalet för lager och e-handel. Staffan Julius. Publicerad. 3 maj, 2017. Carolina Miliander på Ahlsells lager i Hallsberg Bild: Pavel Koubek. ARBETSTID. Arbetsgivaren har rätt att förlägga arbetstid mellan 05 och 24 alla veckans dagar

Kollektivavtalen - Livsmedelsföretage

Reportage: facklig framgång i Tanzania | Union to Union

Tekniktjänsteavtalet Unionen/Sveriges Ingenjörer 2017-2020. Spiralbunden. Medlemmar i Teknikföretagen erhåller 15% rabatt på denna titel Under avtalsrörelsen är det många som vill få reda på snabbt vad som händer just med deras avtal. Det löser du här. Välj ditt avtal, sen kan du själv ta del av det senaste, samt se till att vi förser dig med nyheter så snabbt som möjligt via din e-post el.. Här ligger nya avtalsuppgörelsen Kollektivavtal 2017 (pdf) Allmänna anställningsvillkor 2017 (pdf) Collective Agreement in English General terms of employment for employees in English Samverkansavtal 2010 (pdf) OBS! Avtal om förslagsverksamhet gäller inte längre. I övrigt gäller samverkansavtalet tillsvidare Nu finns kollektivavtalen för Måleriyrket samt Servicearbetare att ladda ner som pdf här på vår webb. Kollektivavtal för måleriyrket 2016-2017 Servicearbetaravtal 2016-2017

Kollektivavtal . Parter Motorbranschens Arbetsgivareförbund Svenska Målareförbundet. Avtalsområde . beträffande arbets- och löneförhållanden för verkstäder med bil och industrilackering . Giltighetstid . 1 maj 2017 - 30 april 202 livförsäkring (Folksam Liv) med organisationsnummer 502006-1585 avger härmed årsredovisning för 2017, företagets 102:a verksamhetsår. Styrelsen har sitt säte i Stockholm. Ägarförhållanden och Folksam Liv och KPA Pension erbjuder bland annat traditio koncernstruktur Folksam Liv är moderföretag i Folksam Liv-koncernen

Industriavtal klara: 6,5 procent - Arbete

Här kan du se de aktuella avtalen för avtalsområde Väg och ban. En del av avtalen har förlängts från tidigare och gäller fortfarande med eventuella ändringar som framgår av nyare förhandlingsprotokoll Här hittar du alla kollektivavtal inom Byggnads. I ditt kollektivavtal hittar du allt som rör din anställning, lön, semester med mera 1 oktober 2017 - 30 september 2020. Bussbranschavtalet Parter Sveriges Bussföretag Svenska Kommunalarbetareförbundet Giltighetstid 1 oktober 2017 - 30 september 2020 . Innehållsförtecknin Unionen har ett 100-tal olika kollektivavtal som gäller för olika branscher och företag. Du behöver titta i det kollektivavtal (löneavtal) som gäller på din arbetsplats, för att få veta vad som gäller för just dig. Direktlänk till ditt löneavtal. Råd och stö Vårt senaste kollektivavtal började gälla 1 maj 2016 och gäller till sista mars 2017. Avtalet ger de anställda ökat inflytande över schemaläggning, och löneökningar på minst 500 kronor per heltidsanställd och månad. Dessutom har vi förhandlat fram en rejäl löneökning till 15 000 säsongsarbetare. Skärpt krav på schemaläggning Arbetsgivaren får endast göra schemaändringar.

Fastighetsbranschens kollektivavtal är avtal som Fastigo tillsammans med förhandlingsparterna tagit fram. Det är avtal som inte bara är perfekt anpassade till fastighetsbranschens behov och förutsättningar - de är också enkla och lätthanterliga, och ger goda möjligheter för lokal lönesättning och andra anpassningar Jusek Kollektivavtal Kollektivavtal kommunal sektor I de flesta kommuner och landsting samt inom svenska kyrkan finns lokala kollektivavtal som reglerar olika frågor. Det kan till exempel gälla arbetstider, ramar för flextid eller vad som gäller vid tjänsteresor

Väg- och banavtalet är tecknat mellan Seko och Sveriges Byggindustrier (BI). Det omfattar omkring 12.500 medlemmar. Nuvarande avtal gäller mellan 1 maj 2016 och 30 april 2017. Kollektivavtalen för Sacoförbundens medlemmar, akademikerna, skiljer sig oftast en del från de avtal som sluts för till exempel LO-medlemmar. Den skillnad som är mest uppmärksammad är skillnaden i lönefrågor. Inom Saco strävar vi efter att lönen ska baseras på den anställdes kompetens och prestationer Avtalstryck Entreprenadmaskinavtalet 2017-2020. Lönetabell nya löner 2017-2020. Lärlingslöner 2017-2020 . Förhandlingsprotokoll. Gruventreprenadavtalet (GEA) Gruventreprenadavtalet är ett kollektivavtal mellan Maskinentreprenörerna och IF Metall. Avtalsperioden löper mellan den 1 maj 2017 till och med den 30 april 2020. Mer om.

Löner och villkor - livs

Livs välkomnar beslutet om Gemensamma krav inför Avtal 2017

2017-08-23 Personförsäkringar är till exempel olycksfalls-, sjuk-, liv- och barnförsäkringen . Förändringen beror på att Vision har gjort en upphandling som visat att försäkringarna hos Skandia blir både bättre och billigare än hos Förenade Liv Prejudikat från Arbetsdomstolen om Lokalt kollektivavtal. Både sammanfattning och fulltext av Arbetsdomstolens domar sedan 1993. Sören Öman är ordförande i Arbetsdomstolen, föreläsare, utredare, skiljeman och författare Start Kollektivavtal om lön Lönebikostnader Rörlig lön Lön och diskriminering Individuell lönesättning Lönen är viktig, den betyder mycket för både företag och medarbetare. Lönen bidrar till att företaget kan rekrytera och behålla rätt kompetens och rätt använd är den en drivkraft för goda insatser och resultat SKR är landets största arbetsgivarorganisation. Vi tecknar centrala kollektivavtal för nästan 1,2 miljoner medarbetare i kommuner och regioner. Genom att skapa attraktiva villkor och erbjuda intressanta jobb kan arbetsgivare attrahera medarbetare med rätt kompetens och trygga kompetensförsörjningen för framtidens välfärd. SKR ger medlemmarna stöd i det arbetet

Sök kollektivavtal Visio

Video: Elektrikernas kollektivavtal - Svenska Elektrikerförbunde

Avtal 2017-2020 - Sekos förbun

2017-års avtalsrörelses sista kollektivavtal är nu tecknat och klart. Avtal med Almega Bingoavtalet Avtalet gäller från 1 december 2017 - 30 november 2020. Kontakta din lokala avdelning för mer information. När de nya avtalen från 2017 är klara och tryckta kommer du som medlem att kunna se ditt kollektivavtal på Mina sidor KOLLEKTIVAVTAL Friskolor Giltighetstid: 2017-09-01-2020-08-31 2017-2020. Innehållsförteckning Förteckning över särskilda överenskommelser som inte tagits med i avtalstrycket:.

Kollektivavtal Transpor

 1. 2017-04-27 HOTELL- OCH RESTAURANGFACKET Post: Hotell- och restaurangfacket, Box 1143, 111 81 Stockholm | Besök: Olof Palmes Gata 31, Stockhol
 2. Akademikerförbundet SSR är Sveriges ledande samhällsvetarförbund. Vi driver frågorna som är viktiga för dig - från utbildning och forskning till arbetsmarknad och anställningsvillkor. På den här sidan kan du ladda hem mer info om Svenska kyrkans Avtal 17 med bilagor samt löneavtal (2017-2020)
 3. OBS! Den här artikeln skrevs 2017 - men faktan Dag före röd dag - så ser det ut på tre avtalsområden - gäller fortfarande. Här kan du läsa om de röda dagarna för 2020. Fjolåret, 2016, har kallats för arbetsgivarnas år
 4. Mail name e-mail: Prenumerera på Kollektivavtal. Allmänna bestämmelser (AB) med bilagor. Kommentarer till Allmänna bestämmelser i lydelse 2017 inkluderat ändringar som träder i kraft 2020-05-01 (PDF, nytt fönster) Partsgemensam kommentar gällande arbetsbrist m.m
 5. Maskinföraravtalet (MFA) Maskinföraravtalet (MFA) är tecknat mellan Maskinentreprenörerna (ME) och Seko. I avtalet finns aktuella löner samt allmänna villkor som avser arbetstid, sjuklön, övertidskompensation, semester, ledighet, uppsägning med mera

Här finns Byggnads olika kollektivavtal! - Byggnad

4 oktober skrev vi på ett nytt kollektivavtal för Sveriges statsanställda. Avtalet ger löneökningar på 6,5 procent över tre år, ett bättre personskadeavtal och en mer jämställd tjänstepension 1 april 2017-31 mars 2020 _____ I äldre avtalstexter förekommer organisationernas tidigare namn eller förkortningar. Sveriges Verkstadsförening kollektivavtal mellan Teknikarbetsgivarna och Unionen/Sveriges Ingenjörer/ Ledarna. Om företag har ett internt regelverk (tjänstereglemente), bö Pappers avtal 1 april 2017 - 31 mars 2020. 3 april 2017. Avtal. Pappers tecknade ett nytt kollektivavtal på kvällen den 31 mars 2017 med Föreningen Industriarbetsgivarna. Avtalet löper på tre år, från 1 april 2017 till 31 mars 2020, varav det sista året är uppsägningsbart Nytt kollektivavtal för frisörer klart. Nytt frisöravtal klart idag. Löneökningar och höjt friskvårdsbidrag men facket lyckades inte komma hela vägen med kravet om hälsokontroller för anställda. Anni Alm. Publicerad. Det är ett ettårigt avtal som går ut 31 mars 2017

Denna artikel handlar om Handels avtal som löpte ut 2016 - det nya som började gälla 1 april 2017 kan ni läsa om här. Handels detaljhandelsavtal: 135 000 - 140 000. Anställning • Provanställning högst 6 månader. • Ingen avtalad begränsning av tillfälliga jobb 2016-2017. 3 Innehållsförteckning § 1 Avtalets omfattning.....4 § 2 Allmänna förhållningsregler enligt gällande kollektivavtal. Skillnaden mellan den garanterade och den förmodade sysselsättningsgra-den ska vara så liten som möjligt

Livs kräver miljonskadestånd för kollektivavtals­brott

 1. Arbetstidsförkortning som tas ut i pengar kan också enligt vissa kollektivavtal beräknas som en procentsats av den utbetalda bruttolönen under ett kalenderår, exempelvis 1,5 % av årslönen. Arbetstidsförkortning som tas ut i form av betald pensionspremie kan beräknas genom att en grundtimlön eller en timlön multipliceras med det sparade antalet timmar på arbetstidsförkortningskontot
 2. Avtal 2017-10-04 Bilaga 1 Parter Arbetsgivarsidan: Arbetsgivarverket Arbetstagarsidan: OFR:s förbundsområden inom det statliga förhandlings- området sammantagna Ramavtal om löner m.m. för arbetstagare inom det statliga avtalsområdet (RALS 2017-2020
 3. Ett kollektivavtal är ett skriftligt avtal mellan arbetsgivare och anställdas fackliga organisationer, som reglerar löner och villkor på arbetsplatsen. Kollektivavtalen kan vara små och lokala och gälla för en särskild arbetsgivare eller arbetsplats, eller stora och rikstäckande och gälla för alla arbetsplatser i hela landet inom en speciell bransch
 4. Kollektivavtal innebär trygghet för dig som lärare. Lärarförbundet tecknar kollektivavtal med en rad olika arbetsgivarorganisationer, till exempel Sveriges kommuner och landsting och de olika friskolekoncernerna
 5. Gällande fr o m 2016-04-01-2017-04-30 Energiföretagens Arbetsgivareförening Svenska Elektrikerförbundet Kraftverksavtalet 2016 - 2017. Bestämmelserna i detta kollektivavtal innebär inte någon reglering av medbestämmandelagens dispositiva regler eller tillämpning av lagens § 32
 6. Detta avtal gäller för tiden 2017-05-01-2020-04-30 med en ömsesidig upp-sägningstid av tre månader. Sker inte sådan uppsägning, förlängs giltighetstiden med ett år i sänder. Om begäran om förhandling framställs före den 31 december 2019 gäller avtalet för tid efter 30 april 2020 med 7 dagars ömsesidig uppsäg-ningstid

Samhalls kollektivavtal i siffror och procent. Förbundet; 11 oktober 2017. Det nya kollektivavtalet för anställda inom Samhall ger löneökningar på 7,1 procent över en 3-årsperiod. Avtalet gäller från och med den 1 oktober Avtalskrav IT & Telekomföretagen inom Almega 2017 Telekom/ SEKO Almegas gemensamma mål är att ha kollektivavtal som skapar utvecklings- och konkurrenskraft. Detta sker genom en successiv företags- och medarbetarnära anpassning av kollektivavtalen

Kollektivavtal Unione

kollektivavtal mellan GS och Trä- och Möbelföretagen. Dessa villkor innebär bland annat att om verksamheten är tillfällig och pågår högst 12 månader så tecknas bara olycksfalls- och livförsäkring samt i vissa fall pensionsförsäkring. Om verksamheten pågår längre tid än 12 månader och arbetsgivaren redan har tillförsäkra Kollektivavtal Detaljhandelsavtalet. Här kan du ladda ned Detaljhandelsavtalet. Korrigerad i § 14 Mom 6 B. 3. ii. Beräkningen rättad (tillägg av Y i nämnaren). Ändrad i § 15 till följd av nya regler om karensavdrag. Lager- och E-handelsavtalet Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation tecknar kollektivavtal för anställda i Svenska kyrkan med Kyrkans Akademikerförbund (KyrkA), Lärarförbundet och Lärarnas riksförbunds samverkansråd, Vision (fd SKTF), Svenska Kommunalarbetareförbundet (Kommunal) samt Akademikerförbundet SSR och Jusek med förtecknade förbund

Avtal 2020 Unione

- De som går med i facket får oftast veta mer om sina förmåner, men kollektivavtalet gäller ju även de som inte är fackanslutna. Vi hoppas att vi ska få hjälp att sprida filmen till målgruppen - tipsa gärna dina inflyttade kollegor, säger Anna Allerstrand. Utöver filmen har PTK en verktygslåda med mer material på engelska Under avtalsrörelsen 2020 kommer arbetsgivarorganisationer och fackföreningar förhandla kollektivavtal som reglerar löner och arbetsvillkor för drygt 2,8 miljoner löntagare. På den här sidan har vi samlat länkar till sidor på ekonomifakta.se som är relaterade till dessa förhandlingar Förhandlingsorganisationen OFR/S,P,O* har tecknade 4 oktober 2017 ett nytt löneavtal med Arbetsgivarverket. Avtalet är treårigt och gäller från den 1 oktober 2017 till 30 september 2020

Livsmedelsarbetareförbundet - L

Kollektivavtalen om löner skiljer sig åt både vad avser konstruktion, nivå och lönerevisionstidpunkt.Det är därför viktigt att du är medveten om vad som gäller för just ditt avtalsområde.. För att följa upp utfallet av lönerevisionen och för att få information om löneläget samlar vi årligen in löneuppgifter och lönestatistik från föreningens medlemmar Städstrejken avblåst - nytt kollektivavtal för städare klart. 2017. Foto: Janerik Henriksson/TT. Det blir ingen strejk för städare. Fastighets, Seko och Almega har tackat ja till ett bud från medlarna som enligt facken innebär löneökningar med 6,5 procent plus en låglönesatsning Finansförbundet är Sveriges största fackliga organisation inom bank- och finansbranschen. Finansförbundet är det självklara valet för alla som arbetar inom finansbranschen, oavsett utbildningsbakgrund och befattning. Finansförbundet är partipolitiskt obundet och ingår i TCO Här hittar du fakta om löner för några stora yrkesgrupper. Lönerna sätts lokalt i respektive kommun och region. Lönesättningen är individuell och differentierad. Samtliga löner är från 2019 och anges utifrån heltid Kollektivavtal Visa undermeny. Våra kollektivavtal; Tidlöneprincipen; Utökning av tjänst; Arbetsmiljö Visa undermeny; Försäkringar i kollektivavtalen; Yrkesintroduktion; Hängavtal; Avtal 2020 Visa undermeny. Avtalsnyheter 2020; Avtal 2020 Så går det till; Kontakt Visa undermeny. Regioner Visa undermeny; Avdelningar; Förbundskontoret.

Engelsk översättning av 'kollektivavtal' - svenskt-engelskt lexikon med många fler översättningar från svenska till engelska gratis online Ledarnas kollektivavtal på ca 80 avtalsområden omförhandlas nu under resten av året och i vinter. I 2020 års avtalsrörelse kräver Ledarna förbättringar med betoning på ledarskapets värde och driver chefernas frågor inom följande prioriterade områden I den allmänna debatten råder uppfattningen att i stort sett alla företag har kollektivavtal. Detta är fel. Endast cirka 40 procent av de minsta företagen har kollektivavtal medan närmare 60 procent inte har det. Andelen företagare med kollektivavtal har varit relativt konstant under de år som Företagarna har gjort mätningar

 • Kreativer einstieg in ein seminar.
 • Meinungen über securitas.
 • Beställa mossa.
 • God man utbildning.
 • Chop chop stockholm.
 • Oboe instrument family.
 • Kranium vildsvin.
 • Hur får man studentkort.
 • Wat te doen bij slecht weer volwassenen.
 • Swebus jour.
 • Barbour rea.
 • Finska sporter.
 • Rörelsemarginal.
 • När är abstinensen som värst alkohol.
 • Are you the one sverige skvaller.
 • Typer av kampanjer.
 • Matchmaking définition.
 • Sagemcom dtiw77 manual.
 • Hillex ab.
 • Porträtt sm.
 • Dreamhack games.
 • Pulled pork jennys matblogg.
 • Dunja voce.
 • Point hyllie etapp 4.
 • Smak kontrollorgan.
 • Ord på ord spel.
 • Är styv i korken webbkryss.
 • Zanu pf.
 • Harley davidson nanzdietschweiler.
 • Buss 400 nice.
 • Vad är rörliga kostnader.
 • Anglo saxon period.
 • Vilket land äter mest godis.
 • Rekyl diabetes.
 • Hur mycket resurin är normalt.
 • Plock uppsala meny.
 • Efeutute blüte.
 • Polyamori sverige.
 • Såsom i himmelen hela filmen youtube.
 • Polska noc kabaretowa hamburg 2018.
 • Betald soldat synonym.